Třída 7342 - Funkční díly stavebních objektů

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1443 (734200) - leden 2020 aktuální vydání

Komíny - Obecné požadavky

440 Kč

ČSN 73 4201 (734201) - říjen 2010 aktuální vydání

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.13t, Z2 6.15t, Z3 11.16t, Z4 12.16t

909 Kč

ČSN 73 4201 ed. 2 (734201) - prosinec 2016

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

570 Kč

ČSN EN 1457-1 (734202) - srpen 2012

Komíny - Keramické komínové vložky - Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 1457-2 (734202) - srpen 2012

Komíny - Keramické komínové vložky - Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.14t

570 Kč

ČSN EN 1806 (734203) - únor 2007 aktuální vydání

Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 1859 +A1 (734204) - listopad 2013 aktuální vydání

Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 13502 (734205) - prosinec 2003 aktuální vydání

Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13384-1 +A1 (734206) - listopad 2020 aktuální vydání

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

590 Kč

ČSN EN 13384-2 +A1 (734206) - listopad 2020 aktuální vydání

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

570 Kč

ČSN EN 13384-3 (734206) - srpen 2006

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem

350 Kč

ČSN EN 12446 ed. 2 (734207) - leden 2012 aktuální vydání

Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu

350 Kč

ČSN EN 1857 (734208) - říjen 2010 aktuální vydání

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

440 Kč

ČSN EN 1858 +A1 (734209) - leden 2012 aktuální vydání

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice

440 Kč

ČSN EN 13216-1 ed. 2 (734210) - srpen 2020 aktuální vydání

Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody

590 Kč

ČSN EN 14297 (734211) - květen 2005

Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků

190 Kč

ČSN EN 13069 (734212) - únor 2006

Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13063-1 +A1 (734213) - duben 2008 aktuální vydání

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

370 Kč

ČSN EN 13063-2 +A1 (734213) - duben 2008 aktuální vydání

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu

350 Kč

ČSN EN 13063-3 (734213) - duben 2008

Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy

340 Kč

ČSN EN 14241-1 (734214) - červenec 2016 aktuální vydání

Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky

340 Kč

ČSN EN 14471 +A1 (734215) - březen 2017 aktuální vydání

Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

590 Kč

ČSN P CEN/TS 16134 (734216) - březen 2012

Komínové nástavce - Obecné požadavky a materiálově nezávislé zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16497-1 (734217) - leden 2017 aktuální vydání

Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace

550 Kč

ČSN EN 16497-2 (734217) - listopad 2018 aktuální vydání

Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Uzavřené (vyvážené) aplikace

440 Kč

ČSN EN 13084-1 (734220) - září 2007 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 13084-2 (734220) - leden 2008 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny

340 Kč

ČSN EN 13084-4 (734220) - červen 2006 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

440 Kč

ČSN EN 13084-5 (734220) - únor 2006

Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků

340 Kč

ČSN EN 13084-6 (734220) - duben 2017 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění

230 Kč

ČSN EN 13084-7 (734220) - červenec 2013 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

340 Kč

ČSN EN 13084-8 (734220) - leden 2006

Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy

230 Kč

ČSN EN 13084-9 (734220) - květen 2024 nové vydání

Volně stojící komíny - Část 9: Správa po dobu životnosti - Monitorování, kontrola, údržba, nápravná opatření a dokumentace; Požadovaná opatření a postupy

350 Kč

ČSN 73 4230 (734230) - leden 2014 aktuální vydání

Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

350 Kč

ČSN 73 4231 (734231) - prosinec 2013 aktuální vydání

Kamna - Individuálně stavěná kamna

340 Kč

ČSN 73 4232 (734232) - únor 2014 aktuální vydání

Sporáky - Individuálně stavěné sporáky

340 Kč

ČSN EN 1856-1 (734240) - březen 2010 aktuální vydání

Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

550 Kč

ČSN EN 1856-2 (734240) - březen 2010 aktuální vydání

Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

350 Kč

ČSN EN 15287-1 (734241) - leden 2024 nové vydání

Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 15287-2 (734241) - leden 2024 nové vydání

Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN 14989-1 (734242) - květen 2008

Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6

550 Kč

ČSN EN 14989-2 (734242) - únor 2009 aktuální vydání

Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv - Část 2: Spalinové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené spotřebiče paliv

570 Kč

ČSN EN 16475-1 (734245) - červen 2021 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 1: Spalinové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 16475-2 (734245) - listopad 2018 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 16475-3 +A1 (734245) - leden 2020 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinovaná vedlejší vzduchová zařízení - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 16475-4 (734245) - květen 2021 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 4: Spalinové klapky - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 16475-6 (734245) - březen 2021 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 6: Přístupové komponenty - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 16475-7 +A1 (734245) - červen 2021 aktuální vydání

Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody

340 Kč
foo