ČSN EN 14471 +A1 (734215) Aktuální vydání

Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14471 +A1 Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody
11 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 14471+A1

Tato evropská norma specifikuje požadavky na vlastnosti a zkušební metody pro systémové komíny s plastovými vložkami, používanými pro odvod spalin od spotřebičů do venkovní atmosféry za suchého i mokrého provozu. Norma také specifikuje požadavky na značení, pokyny výrobce a prokazování shody.
Tato evropská norma popisuje komínové díly, ze kterých mohou být systémové komíny sestaveny.
Tato evropská norma neplatí pro komíny s odolností při vyhoření sazí klasifikační třídy G.
Tato evropská norma neplatí pro komíny s následující klasifikací:
- třída korozní odolnosti 2, pokud jde o rostlé dřevo1);
- třída korozní odolnosti 3;
- tlaková třída N2.
Tato norma platí pro komíny navržené tak, že zde nemůže dojít ke hromadění kondenzace, např. s minimálním odchýlením 3° od svislé osy.
Tato norma neplatí pro:
- komíny s komínovými vložkami s plastovým povlakem;
- staticky nezávislé (volně stojící nebo samonosné) komíny.
Komíny s díly, které potřebují další zpracování během instalace, aby dosáhly konečných materiálových vlastností, nejsou systémové komíny, a proto nejsou pokryty touto normou.
Tato evropská norma nepokrývá požadavky pro vodorovné komínové nástavce (podle definice druhů C1 v CEN/TR 1749) týkající se aerodynamického chování, průniku dešťové vody a namrzání.

Označení ČSN EN 14471 +A1 (734215)
Katalogové číslo 501954
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2017
Datum účinnosti 1. 4. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8596135019540
Tato norma nahradila ČSN EN 14471 +A1 (734215) z září 2015
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1856-2 (734240)
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

ČSN EN 1856-1 (734240)
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny