ČSN EN 13084-9 (734220) Nové vydání

Volně stojící komíny - Část 9: Správa po dobu životnosti - Monitorování, kontrola, údržba, nápravná opatření a dokumentace; Požadovaná opatření a postupy

ČSN EN 13084-9 Volně stojící komíny - Část 9: Správa po dobu životnosti - Monitorování, kontrola, údržba, nápravná opatření a dokumentace; Požadovaná opatření a postupy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument zahrnuje obecné požadavky a základní kritéria pro řízení životnosti všech typů volně stojících komínů, včetně monitorování, kontroly, údržby, nápravných opatření, dokumentace a nezbytných opatření a postupů. Tento dokument se vztahuje na jakékoli dříky, jednoduché komíny, věže, stožáry a komínové vložky, na které se vztahuje řada EN 13084.
Řízení životnosti zohledňuje původní konstrukční a provozní návrh konstrukčně samostatných komínů v pro-vozních podmínkách a další činnosti, aby se ověřilo, že mechanická odolnost a stabilita a bezpečnost při pou-žívání jsou nadále na projektované úrovni, jak se očekává, a/nebo jsou přizpůsobeny změnám provozních po-žadavků konstrukce a/nebo jejího prostředí.
POZNÁMKA - V dalších částech řady EN 13084 budou uvedena pravidla, kdy lze v konstrukčně samostatných komínech použít komínové výrobky v souladu s EN 1443 (a souvisejícími výrobkovými normami).

Označení ČSN EN 13084-9 (734220)
Katalogové číslo 519223
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135192236
Tato norma nahradila ČSN EN 13084-9 (734220) z května 2023
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13084-1 (734220)
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 13084-2 (734220)
Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny

ČSN EN 13084-4 (734220)
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění

ČSN EN 13084-5 (734220)
Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků

ČSN EN 13084-6 (734220)
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění

ČSN EN 13084-7 (734220)
Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky

ČSN EN 13084-8 (734220)
Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy

foo