ČSN EN 13384-2 +A1 (734206) Nové vydání

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

ČSN EN 13384-2 +A1 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13384-2+A1 (73 4206)

Tato část EN 13384 stanoví metody tepelně technického a hydraulického výpočtu, charakteristické pro komíny pro více spotřebičů paliv.
Tato část EN 13384 zahrnuje tyto dva případy, buď:
a) je-li na komín připojeno více než jeden kouřovod od jednoho nebo více spotřebičů, s uspořádáním do většího počtu sopouchů; nebo
b) je-li na komín připojen jeden společný kouřovod od více spotřebičů v kaskádovém uspořádání.
Řešení s vícenásobným připojením, při kaskádovém uspořádání, je zahrnuto do případu a).
Tato část EN 13384 pojednává o komínech provozovaných při podmínkách podtlaku (přitom mohou v kouřovodu být podmínky přetlaku) a o komínech provozovaných při podmínkách přetlaku a platí pro komíny s připojením spotřebičů paliv na kapalná, plynná a pevná paliva.
Tuto část EN 13384 nelze použít u:
- komínů s různými tepelnými odpory nebo různými průřezovými plochami v jednotlivých úsecích komínu. Přenos tepelných ztrát nebo zisků nelze v jednotlivých úsecích zaznamenat;
- komínů s otevřenými topeništi, např. s otevřenými krby nebo u komínů s určením pro otevřený provoz;
- komínů sloužících různým druhům spotřebičů paliv z hlediska přirozeného tahu, pomocného ventilátoru, přetlakového hořáku nebo spalovacího zařízení. Podpůrný ventilátor s přerušovačem tahu mezi ventilátorem a komínem se považuje za spotřebič s přirozeným tahem;
- komínů s připojenými spotřebiči z více než 5 podlaží (to neplatí pro tlakově vyvážený komín);
- komínů, do kterých jsou připojeny spotřebiče paliv, u nichž není nasávání, otvorem nebo průduchem, přivádějící vzduch v tlakově stejném místě (např. na jedné stěně fasády budovy).
Pro přetlakové komíny platí tato část pouze v případě, že spotřebič paliv, který není v provozu, je spolehlivě oddělen pro případné zpětné proudění spalin.

Označení ČSN EN 13384-2 +A1 (734206)
Katalogové číslo 511409
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 2020
Datum účinnosti 1. 12. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135114092
Tato norma nahradila ČSN EN 13384-2 +A1 (734206) z ledna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13384-1 +A1 (734206)
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

ČSN EN 13384-1 +A1 (734206)
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

ČSN EN 13384-3 (734206)
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem