ČSN EN 1443 (734200) Aktuální vydání

Komíny - Obecné požadavky

ČSN EN 1443 Komíny - Obecné požadavky
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a základní funkční vlastnosti komínů, komínových vložek, kouřovodů, konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do volného ovzduší. Tento dokument je určen jako základní norma pro všechny normy výrobku vypracované CEN/TC 166.
Tento dokument specifikuje komíny odolné při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i komíny bez odolnosti při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pouze pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva. Kromě toho specifikuje prvky příslušenství odolné při vyhoření sazí pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva.
Tento dokument také uvádí minimální požadavky na označování, návody a informace o výrobku a uvádí poky-ny pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP).
Tato evropská norma neplatí pro volně stojící komíny a individuální komíny sestávající z komponentů, které nejsou označeny CE.

Označení ČSN EN 1443 (734200)
Katalogové číslo 509486
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2020
Datum účinnosti 1. 2. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135094868
Tato norma nahradila ČSN EN 1443 (734200) z listopadu 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4230 (734230)
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN EN 1856-1 (734240)
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

ČSN 73 4201 ed. 2 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 15287-1 +A1 (734241)
Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv