ČSN 73 4201 (734201) Zrušená norma

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je přepracována s ohledem na evropské technické normy již zavedené do soustavy ČSN (a další připravované EN) v oblasti odvodu spalin kouřovodem a komínem do volného ovzduší. Sjednocuje názvosloví a třídění s ČSN EN 1443 a sjednocuje podmínky navrhování, provádění, kontroly, čištění a údržby spalinových cest s ČSN EN 12391-1. Doplňuje předchozí vydání normy o základní požadavky na přetlakové a společné komíny a stanovuje podmínky pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší.

Označení ČSN 73 4201 (734201)
Katalogové číslo 79567
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2008
Datum účinnosti 1. 2. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963795676
Norma byla zrušena k 1. 11. 2010
a nahrazena ČSN 73 4201 (734201)
Tato norma nahradila ČSN 73 4201 (734201) z listopadu 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 42 01
  • ČSN 734201
  • ČSN 73 42 01 : 2008
  • ČSN 734201:2008
  • ČSN 73 4201:2008
foo