ČSN 73 4130 (734130) Aktuální vydání

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 437 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN 73 4130

Tato norma určuje požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí interiéru a exteriéru stavebních objektů a jsou určeny jako komunikace pro pěší.
Tato norma nezohledňuje a neřeší způsob vytvoření a podepření konstrukcí schodišť a šikmých ramp ani jejich nosných prvků.
Tato norma se nevztahuje na:
- pohyblivá schodiště a rampy;
- schodiště a šikmé rampy tvořící součást technologických vybavení a zařízení;
- vnitřní a venkovní šikmé rampy určené pro pojezd vozidel a jízdních kol;
Oproti původní ČSN 73 4130:1985 byla upřesněna a rozšířena část pojednávající o názvosloví a definicích. Část třídění schodišť a šikmých ramp je formulována obecně tak, že se týká obou těchto konstrukčních součástí. Problematika všeobecných technických požadavků je rozdělena do dvou samostatných kapitol, pojednávajících odděleně o ramenech schodišť a šikmých ramp a o podestách schodišť a šikmých ramp. Technické požadavky jsou dále podrobněji specifikovány podle sklonů ramen pro překonávání rozdílů výškových úrovní na
- konstrukce se sklonem v rozmezí 0°< alfa <= 7°, což jsou šikmé rampy;
- konstrukce se sklonem v rozmezí 7°< alfa <= 45°, což jsou schodiště rampová, mírná, běžná i strmá;
- konstrukce se sklonem v rozmezí 45°< alfa <= 58°, což jsou schodiště žebříková.

Označení ČSN 73 4130 (734130)
Katalogové číslo 85172
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2010
Datum účinnosti 1. 4. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963851723
Změny a opravy Z1 2.18t, Z2 7.24t
Tato norma nahradila ČSN 73 4130 (734130) z listopadu 1985
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 74 3305 (743305)
Ochranná zábradlí

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 74 3282 (743282)
Pevné kovové žebříky pro stavby

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 41 30
  • ČSN 734130
  • ČSN 73 41 30 : 2010
  • ČSN 734130:2010
  • ČSN 73 4130:2010
foo