ČSN 73 4130 (734130) Zrušená norma

Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování schodišť a šikmých ramp s funkcí komunikace pro pěší, které jsou trvalou součástí stavební části staveb. Při změnách staveb tato norma platí jen tehdy, je-li schodiště nebo šikmá rampa předmětem změny. Norma neplatí pro navrhování: schodišť a šikmých ramp tvořících součást technologických zařízení a místních komunikací, pohyblivých schodišť, a schodišť a šikmých ramp při rekonstrukcích nemovitých kulturních památek. Poznámka: Při navrhování staveb určených pro užívání invalidními a starými osobami je nutno kromě této normy respektovat ustanovení vyhlášky SKVTRI č.53/1985 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Jsou normalizovány všeobecné požadavky (zejména třídění schodišť, schodišťových ramen a schodišťových stupňů) a dále technické požadavky na rampové, mírné, běžné a strmé schodiště (A) a na žebříkové schodiště (B). Za pozornost stojí podrobná normalizace rozměrů a dalších "konstant" schodištových stupňů, schodišťových ramen, podest a zábradlí. Je uvedena i podchozí a průchodná výška. Jsou konečně normalizovány i požadavky na povrch schodišťových stupňů. ČSN 73 4130 byla schválena 14.11.1985 a nabyla účinnosti od 1.3. l987. Nahradila ČSN 73 4130 z 27.7.1965.

Označení ČSN 73 4130 (734130)
Katalogové číslo 31170
Cena 230 Kč230
Datum schválení 16. 11. 1985
Datum účinnosti 1. 3. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963311708
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN 73 4130 (734130)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 41 30
  • ČSN 734130
  • ČSN 73 41 30 : 1985
  • ČSN 734130:1985
  • ČSN 73 4130:1985
foo