ICS 91.060.30 - Stropy. Podlahy. Schodiště

ČSN EN 14076 (490008) - červen 2016 aktuální vydání

Dřevěná schodiště - Terminologie

230 Kč

ČSN 49 2120 (492120) - březen 2021 nové vydání

Dřevěné podlahy - Požadavky na montáž a posuzování

230 Kč

ČSN EN 1534 (492124) - červenec 2020 aktuální vydání

Dřevěné podlahoviny - Stanovení odolnosti proti vtisku - Metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13629 (492137) - listopad 2020 nové vydání

Dřevěné podlahoviny - Individuální a spojované dílce z rostlého listnatého dřeva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15644 (492150) - červen 2009

Tradičně navržená montovaná schodiště vyrobená z rostlého dřeva - Specifikace a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15680 (496901) - srpen 2008

Prefabrikovaná dřevěná schodiště - Mechanické zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13318 (722480) - červenec 2001

Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice

340 Kč

ČSN EN 12839 ed. 2 (723049) - srpen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty

440 Kč

ČSN EN 13224 (723051) - červen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky

350 Kč

ČSN EN 1168 +A3 (723060) - květen 2012

Betonové prefabrikáty - Dutinové panely

570 Kč

ČSN EN 14246 (723615) - listopad 2006

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.08t

370 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - únor 2021 nové vydání

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 16487 (730530) - květen 2015

Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost

230 Kč

ČSN EN 1364-2 (730853) - březen 2019 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy

340 Kč

ČSN EN 1365-2 (730854) - říjen 2017 aktuální vydání

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy

340 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - březen 2019 aktuální vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

230 Kč

ČSN 73 0865 (730865) - únor 1987

Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech

190 Kč

ČSN 73 1105 (731105) - duben 2003

Navrhování a provádění hurdiskových stropů

230 Kč

ČSN EN 16481 (731703) - červen 2015 aktuální vydání

Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu

550 Kč

ČSN EN 16929 (731785) - duben 2019

Zkušební metody - Dřevěné stropy - Stanovení vibračních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1195 (732078) - červenec 1998

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah

230 Kč

ČSN 74 4505 (744505) - květen 2012 aktuální vydání

Podlahy - Společná ustanovení

340 Kč

ČSN 74 4507 (744507) - červen 2007 aktuální vydání

Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření

190 Kč

ČSN EN 13213 (744508) - říjen 2002

Dutinové podlahy

230 Kč

ČSN EN 12825 (744509) - říjen 2002

Zdvojené podlahy

340 Kč

ČSN EN 14716 (744520) - červen 2005

Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13964 ed. 2 (744521) - březen 2015 aktuální vydání

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení

770 Kč

ČSN 74 6930 (746930) - leden 1993

Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení

190 Kč