ČSN 74 6930 (746930)

Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení

ČSN 74 6930 Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Články 3.3.2, 3.3.3, 5.3 a 6.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti ČÚBP a IBP v Bratislavě na základě jejich požadavku. Norma určuje zásady pro navrhování, výrobu, montáž, kontrolu, dodávání, zkušební metody, třídění a označování ocelových podlahových roštů, které jsou určeny pro stavební nebo technologické části staveb s výjimkou specializovaných objektů pro živočišnou výrobu, případně jejich částí. Pro rošty používané v jiném prostředí (např. na kolejových vozidlech, lodích) platí tato norma v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické předpisy odvolávají. Tato norma neplatí pro perforované (děrované) výplňové dílce podlah. Zezávazněný čl. 3.3.2 se týká přetvoření: "Při mezním přetvoření roštu nesmí velikost průhybu roštu překročit hodnotu fmax = K/200, kde K je vzdálenost mezi podporami." Zezávazněný čl.3.2.3 se týká protiskluzného povrchu: "Je-li rošt určen pro prostředí, kde nesmí být kluzký povrch, musí se použít rošt, jehož provedení a konstrukce má odpovídající protiskluzné vlastnosti povrchu podle ČSN 74 4507." Zezávazněný čl.5.3 se týká zkušebního nástroje pro zatěžovací zkoušky roštů, a zezávazněný čl. 6 Označování (tento článek se dále nedělí na čl.6.1 popř. další). ČSN 74 6930 byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 74 6930 z 8.1.1980.

Označení ČSN 74 6930 (746930)
Katalogové číslo 32069
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963320694
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 74 69 30
  • ČSN 746930
  • ČSN 74 69 30 : 1993
  • ČSN 746930:1993
  • ČSN 74 6930:1993
foo