Třída 74 - ČÁSTI STAVEB

Zobrazit obsah třídy 74 - Části staveb

ČSN 74 2870 (742870) - říjen 1973

Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu

230 Kč

ČSN EN 13391 (742871) - září 2004

Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání

340 Kč

ČSN P 74 2871 (742871) - duben 2012 aktuální vydání

Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení

550 Kč

ČSN EN 523 (742880) - prosinec 2003 aktuální vydání

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti

230 Kč

ČSN EN 524-1 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů

125 Kč

ČSN EN 524-2 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 2: Stanovení chování při ohýbání

125 Kč

ČSN EN 524-3 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním

125 Kč

ČSN EN 524-4 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení

125 Kč

ČSN EN 524-5 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu

125 Kč

ČSN EN 524-6 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody)

125 Kč

ČSN 74 3282 (743282) - listopad 2014 aktuální vydání

Pevné kovové žebříky pro stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.17t

415 Kč

ČSN 74 3305 (743305) - září 2017 aktuální vydání

Ochranná zábradlí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.18t, Oprava 2 8.20t

390 Kč

ČSN 74 4505 (744505) - květen 2012 aktuální vydání

Podlahy - Společná ustanovení

340 Kč

ČSN EN 16165 (744506) - srpen 2022 nové vydání

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení

440 Kč

ČSN 74 4507 (744507) - červen 2007 aktuální vydání

Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření

190 Kč

ČSN EN 13213 (744508) - říjen 2002

Dutinové podlahy

230 Kč

ČSN EN 12825 (744509) - říjen 2002

Zdvojené podlahy

340 Kč

ČSN EN 14716 (744520) - červen 2005

Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13964 ed. 2 (744521) - březen 2015 aktuální vydání

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení

770 Kč

ČSN EN 1627 (746001) - březen 2022 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

350 Kč

ČSN EN 1628 (746002) - březen 2022 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

570 Kč

ČSN EN 1629 (746003) - březen 2022 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

350 Kč

ČSN EN 1630 (746004) - březen 2022 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

440 Kč

ČSN EN 949 (746005) - duben 2002 aktuální vydání

Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

125 Kč

ČSN EN 1522 (746006) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1523 (746007) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12207 (746011) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12208 (746012) - leden 2001

Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12210 (746013) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 13527 (746014) - únor 2001

Doplňky - okenice a clony - Měření ovládací síly - Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1191 (746015) - červenec 2013 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda

440 Kč

ČSN EN 1932 ed. 2 (746016) - leden 2014 aktuální vydání

Vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda a funkční hlediska

440 Kč

ČSN EN 1026 (746017) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 1027 (746019) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12211 (746020) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12045 (746021) - září 2001

Motoricky ovládané okenice a clony - Bezpečnost při používání - Měření přenášené síly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 12194 (746022) - září 2001

Okenice, vnější a vnitřní clony - Nesprávné používání - Zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 12835 (746023) - listopad 2001

Vzduchotěsné okenice - Zkouška průvzdušnosti

190 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - září 2021 aktuální vydání

Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, názvy a definice

770 Kč

ČSN EN 12400 (746025) - srpen 2003

Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 13125 (746025) - červenec 2002

Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku

230 Kč

ČSN EN 12833 (746026) - červenec 2002

Svinovací okenice pro střešní okna a zimní zahrady - Odolnost proti zatížení sněhem - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 13123-1 (746027) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 1: Rázová trubice

230 Kč

ČSN EN 13123-2 (746027) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství

125 Kč

ČSN EN 13124-1 (746028) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 1: Rázová trubice

190 Kč

ČSN EN 13124-2 (746028) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství

230 Kč

ČSN EN 13330 ed. 2 (746029) - leden 2014 aktuální vydání

Okenice - Náraz tvrdým tělesem a zabránění neoprávněnému vstupu - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 14201 (746030) - červenec 2004

Clony a okenice - Odolnost proti opakovanému ovládání (mechanická trvanlivost) - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14203 (746031) - červenec 2004

Clony a okenice - Způsobilost pro použití převodovek s klikovou rukojetí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - září 2019 aktuální vydání

Okna a dveře - Terminologie

590 Kč

ČSN EN 13120 +A1 (746033) - srpen 2014 aktuální vydání

Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 13561 (746034) - listopad 2015 aktuální vydání

Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

570 Kč

ČSN EN 13659 (746035) - listopad 2015 aktuální vydání

Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 14202 (746035) - leden 2005

Clony a okenice - Způsobilost pro použití trubkových a (pravoúhlých nebo přímých) pohonů - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14024 (746036) - červen 2005

Kovové profily s přerušením tepelného mostu - Mechanické funkční vlastnosti - Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami

340 Kč

ČSN EN 17213 (746050) - říjen 2020

Okna a dveře - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1933 (746071) - duben 2000

Markýzy - Odolnost proti zatížení způsobenému nadržením vody - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14759 (746072) - listopad 2005

Okenice - Vzduchová neprůzvučnost - Vyjádření funkční vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 14501 (746074) - září 2021 aktuální vydání

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14351-1 +A2 (746075) - červen 2018 aktuální vydání

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře

570 Kč

ČSN EN 14351-2 (746075) - červen 2019 aktuální vydání

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře

550 Kč

ČSN EN 14500 (746076) - září 2021 aktuální vydání

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 74 6077 (746077) - leden 2018 aktuální vydání

Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

370 Kč

ČSN 74 6078 (746078) - červen 2018

Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití

230 Kč

ČSN EN 16433 (746083) - srpen 2014

Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 16434 (746084) - srpen 2014

Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení

230 Kč

ČSN EN 16759 (746090) - březen 2022

Lepené zasklení pro dveře, okna a lehké obvodové pláště - Ověření mechanických vlastností lepení na hliníkových a ocelových površích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17146 (746091) - srpen 2021 aktuální vydání

Stanovení pevnosti nosičů výplní - Zkušební metoda a požadavky

340 Kč

ČSN EN 17490 (746092) - únor 2022

Stanovení vytahovací síly šroubů ze závitů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 74 6101 (746101) - září 2015 aktuální vydání

Dřevěná okna - Základní ustanovení

340 Kč

ČSN 74 6210 (746210) - únor 1985

Kovová okna. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.88, Z2 3.92t, Z3 8.01t

597 Kč

ČSN 74 6350 (746350) - listopad 1985

Ocelové světlíky. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.94, Z2 8.01t

382 Kč

ČSN 74 6401 (746401) - prosinec 1977

Dřevěné dveře. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.01t, Z2 8.01t

404 Kč

ČSN EN 16580 (746484) - říjen 2016 aktuální vydání

Okna a dveře - Dveřní křídla odolná proti vlhkosti a stříkající vodě - Zkouška a klasifikace

230 Kč

ČSN EN 129 (746485) - červen 2012

Metoda zkoušení dveří - Zkouška zborcení dveřního křídla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 74 6488-1 (746488) - květen 1987

Drevené dvere. Spôsob merania rozmerov polodrážky dverového krídla

65 Kč

ČSN 74 6488-2 (746488) - květen 1987

Drevené dvere. Spôsob merania osadenia závesov na dverovom krídle

125 Kč

ČSN 74 6501 (746501) - duben 1987

Ocelové zárubně. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.90, Zb 2.91t, Z3 4.00t, Z4 2.01t

359 Kč

ČSN 74 6550 (746550) - květen 1985

Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.88, Z2 3.92t, Z3 1.01t, Z4 8.01t

562 Kč

ČSN EN 17271 (746701) - leden 2020

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti v odlupování profilů laminovaných fóliemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 477 (746702) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti profilů proti proražení pomocí padajícího závaží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 478 (746703) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení chování po tepelném namáhání při 150 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 479 (746704) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení smrštění po tepelném namáhání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 513 (746705) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti po vystavení umělým povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 514 (746706) - srpen 2018 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení pevnosti svařených rohů a T-spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12608-1 +A1 (746707) - září 2021 aktuální vydání

Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Klasifikace, požadavky a zkušební metody - Část 1: Povrchově neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy

340 Kč

ČSN EN 17508 (746708) - listopad 2021

Plasty - Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří - Názvosloví materiálů na bázi PVC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 17410 (746709) - březen 2022

Plasty - Recyklace PVC-U profilů oken a dveří v řízeném cyklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13115 (746804) - únor 2021 aktuální vydání

Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13049 (746805) - listopad 2003

Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 14608 (746806) - prosinec 2004

Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla

190 Kč

ČSN EN 14609 (746807) - prosinec 2004

Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

190 Kč

ČSN EN 13420 (746809) - prosinec 2011

Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN 74 6930 (746930) - leden 1993

Podlahové rošty ocelové. Společná ustanovení

190 Kč

ČSN EN 1294 (747001) - březen 2001

Dveřní křídla - Stanovení chování při různých vlhkostech působících v ustáleném klimatu současně na obou stranách dveřního křídla

125 Kč

ČSN EN 948 (747004) - srpen 2000

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

125 Kč

ČSN EN 950 (747005) - srpen 2000

Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

125 Kč

ČSN EN 952 (747006) - srpen 2000

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření

125 Kč

ČSN EN 1192 (747010) - leden 2001

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

125 Kč

ČSN EN 12219 (747011) - leden 2001

Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 1530 (747012) - leden 2001

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí

125 Kč

ČSN EN 1529 (747013) - červen 2022 nové vydání

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12433-1 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat

230 Kč

ČSN EN 12433-2 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat

230 Kč

ČSN EN 12046-1 (747015) - únor 2021 aktuální vydání

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12046-2 (747015) - únor 2001

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře

190 Kč

ČSN EN 947 (747016) - duben 2002 aktuální vydání

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

125 Kč

ČSN EN 951 (747017) - duben 2002 aktuální vydání

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

125 Kč

ČSN EN 12604 +A1 (747018) - červenec 2021 aktuální vydání

Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1121 (747020) - srpen 2001

Dveře - Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12424 (747021) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12425 (747022) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12426 (747023) - srpen 2001

Vrata - Průvzdušnost - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12427 (747024) - srpen 2001

Vrata - Průvzdušnost - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 12428 (747025) - srpen 2013 aktuální vydání

Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet

230 Kč

ČSN EN 12489 (747026) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12444 (747028) - listopad 2001

Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Zkoušení a výpočet

230 Kč

ČSN EN 12453 +A1 (747029) - červen 2022 nové vydání

Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12635 +A1 (747030) - červenec 2009 aktuální vydání

Vrata - Montáž a použití

230 Kč

ČSN EN 13241 +A2 (747031) - září 2017 aktuální vydání

Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti

350 Kč

ČSN EN 12978 +A1 (747032) - duben 2010 aktuální vydání

Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12217 (747033) - říjen 2016 aktuální vydání

Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 16005 (747040) - květen 2013

Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

570 Kč

ČSN EN 16361 +A1 (747041) - duben 2017 aktuální vydání

Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním

440 Kč

ČSN EN 17372 (747042) - říjen 2021

Pohony pro elektricky ovládané dveře s automatickým zavíráním - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17352 (747043) - srpen 2022

Elektricky ovládané zařízení pro ovládání vstupu pro pěší - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16034 (747050) - květen 2015

Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

350 Kč

TNI CEN/TR 16676 (747076) - červen 2015

Energetické ztráty u průmyslových vrat

230 Kč

ČSN 74 7110 (747110) - březen 1987

Bytová jádra

230 Kč

ČSN EN 13119 (747200) - březen 2018 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 12154 (747201) - leden 2001

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12179 (747202) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 12155 (747203) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku

230 Kč

ČSN EN 12153 (747204) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 13050 (747205) - leden 2012

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou

230 Kč

ČSN EN 13116 (747206) - červenec 2002

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky

125 Kč

ČSN EN 13051 (747207) - červenec 2002

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Zkouška na místě

190 Kč

ČSN EN 12152 (747208) - prosinec 2002

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace

190 Kč

ČSN EN 13830 +A1 (747209) - listopad 2022 nové vydání

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13830 ed. 2 (747209) - říjen 2016

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 11.22t

Norma bude zrušena k 28. únoru 2023 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 14019 (747210) - prosinec 2016 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16758 (747211) - listopad 2021 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 74 7250 (747250) - březen 2018

Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování

230 Kč

ČSN 74 7251 (747251) - březen 2018

Skládané pláště, obklady a pláště z panelů - Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled

340 Kč

ČSN 74 7640 (747640) - červen 1997

Domovní listovní schránky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.03t

255 Kč

ČSN EN 501 (747701) - květen 1996

Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

190 Kč

ČSN EN 516 (747702) - květen 2006 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně

230 Kč

ČSN EN 517 (747703) - květen 2006 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

230 Kč

ČSN EN 607 (747704) - duben 2005 aktuální vydání

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení

340 Kč

ČSN EN 612 (747705) - červenec 2005 aktuální vydání

Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

230 Kč

ČSN EN 1462 (747706) - únor 2005 aktuální vydání

Žlabové háky - Požadavky a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 1013 +A1 (747707) - červen 2015 aktuální vydání

Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 534 +A1 (747708) - červenec 2010 aktuální vydání

Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 544 ed. 2 (747709) - říjen 2011 aktuální vydání

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 502 (747710) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu

230 Kč

ČSN EN 504 (747711) - listopad 2000

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

230 Kč

ČSN EN 505 (747712) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu

230 Kč

ČSN EN 507 (747713) - únor 2020 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 506 (747714) - únor 2009 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

350 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - duben 2022 aktuální vydání

Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 508-2 (747715) - únor 2020 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 508-3 (747715) - duben 2022 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1873 +A1 (747716) - srpen 2016 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 14963 (747717) - prosinec 2006

Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 14964 (747718) - leden 2007

Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 14782 (747720) - červenec 2006

Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

440 Kč

ČSN EN 14783 (747721) - listopad 2013 aktuální vydání

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

350 Kč

ČSN EN 16153 +A1 (747722) - září 2015 aktuální vydání

Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody

570 Kč

ČSN EN 16240 (747723) - leden 2015 aktuální vydání

Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 14509 ed. 2 (747725) - září 2015 aktuální vydání

Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy - Průmyslově vyráběné výrobky - Specifikace

945 Kč

ČSN EN 12951 (747750) - duben 2005

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody

230 Kč
foo