Třída 7477 - Doplňkové části stavebních objektů

Zobrazit obsah třídy 74 - Části staveb

ČSN EN 501 (747701) - květen 1996

Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

190 Kč

ČSN EN 516 (747702) - květen 2006 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Zařízení pro přístup na střechu - Lávky, plošiny a stupně

230 Kč

ČSN EN 517 (747703) - květen 2006 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Bezpečnostní střešní háky

230 Kč

ČSN EN 607 (747704) - říjen 2023 nové vydání

Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 612 (747705) - červenec 2005 aktuální vydání

Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby

230 Kč

ČSN EN 1462 (747706) - únor 2005 aktuální vydání

Žlabové háky - Požadavky a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 1013 +A1 (747707) - červen 2015 aktuální vydání

Průsvitné jednovrstvé profilované plastové desky pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 534 +A1 (747708) - červenec 2010 aktuální vydání

Asfaltové vlnité desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 544 ed. 2 (747709) - říjen 2011 aktuální vydání

Asfaltové šindele s minerální a/nebo syntetickou výztužnou vložkou - Specifikace výrobku a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 502 (747710) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z korozivzdorného ocelového plechu

230 Kč

ČSN EN 504 (747711) - listopad 2000

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z měděného plechu

230 Kč

ČSN EN 505 (747712) - září 2013 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z ocelového plechu

230 Kč

ČSN EN 507 (747713) - únor 2020 aktuální vydání

Střešní výrobky pro plechové krytiny - Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny z hliníkového plechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 506 (747714) - únor 2009 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu

350 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - duben 2022 aktuální vydání

Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 508-2 (747715) - únor 2020 aktuální vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 2: Hliník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 508-3 +A1 (747715) - prosinec 2023 nové vydání

Střešní krytiny z plechu - Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 3: Korozivzdorná ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1873 +A1 (747716) - srpen 2016 aktuální vydání

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 14963 (747717) - prosinec 2006

Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 14964 (747718) - leden 2007

Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 14782 (747720) - červenec 2006

Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

440 Kč

ČSN EN 14783 (747721) - listopad 2013 aktuální vydání

Celoplošně podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady - Specifikace výrobku a požadavky

350 Kč

ČSN EN 16153 +A1 (747722) - září 2015 aktuální vydání

Průsvitné ploché dutinkové desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody

570 Kč

ČSN EN 16240 (747723) - leden 2015 aktuální vydání

Prosvětlovací ploché plné desky z polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější použití ve střechách, stěnách a stropech - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 14509 ed. 2 (747725) - září 2015 aktuální vydání

Samonosné izolační sendvičové panely s povrchovými plechy - Průmyslově vyráběné výrobky - Specifikace

945 Kč

ČSN EN 12951 (747750) - duben 2005

Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody

230 Kč
foo