ČSN EN 14963 (747717)

Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

ČSN EN 14963 Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje požadavky na pásové střešní světlíky z plastů (např. GF-UP, PC, PMMA, PVC) s nebo bez nosných profilů pro použití s podstavci z např. GF-UP, PVC, oceli, hliníku, dřeva nebo betonu pro montáž do střech. Tyto střešní světlíky se používají za účelem osvětlení vnitřního prostoru denním světlem a větrání vnitřního prostoru otevíracím zařízením.
Norma platí pro pásové střešní světlíky bez podstavce a pro pásové střešní světlíky, u kterých jediný výrobce poskytuje všechny součásti střešního světlíku s podstavcem, které jsou zakoupeny najednou. Norma platí pro pásové světlíky, které se osazují ve sklonu nejvýše 10° od vodorovné roviny a v půdoryse nejvýše 10° od spádnice (viz obrázek 1):
a) s nosnými profily:
- symetrické, sedlové, obloukové (viz obrázek 2) nebo pultové (viz obrázek 3);
- pravoúhlého půdorysu, zhotovené s nosnými profily paralelními s rozpětím;
b) bez nosných profilů:
- symetrické, sedlové nebo obloukové s úhlem nejvýše 45 °(měřený od vodorovné osy v místě připevnění, viz obrázek 4);
- pravoúhlého půdorysu, zhotovené s rozpětím (šířkou) menší nebo rovnou 2,5 m.

Norma platí pro pásové světlíky, včetně obloukových světlíků, s plastovými prosvětlovacími deskami pravoúhlého půdorysu pokládanými na střechu s nejmenší vzdáleností b/3 (b = efektivní rozpětí střešních světlíků odpovídající světlému průřezu). Podstavec může být samonosný nebo nesamonosný.
Návrh podstavce není součástí této evropské normy. Podstavce mohou být prefabrikované nebo zhotovené na místě. Prefabrikované podstavce se považují za součást pásového střešního světlíku. Tato evropská norma se nevztahuje na podstavce vyrobené na místě.

Označení ČSN EN 14963 (747717)
Katalogové číslo 77465
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2006
Datum účinnosti 1. 1. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963774657
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo