Třída 7445 - Stropy a podlahy

Zobrazit obsah třídy 74 - Části staveb

ČSN 74 4505 (744505) - květen 2012 aktuální vydání

Podlahy - Společná ustanovení

340 Kč

ČSN EN 16165 (744506) - srpen 2022 aktuální vydání

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší - Metody hodnocení

440 Kč

ČSN 74 4507 (744507) - červen 2007 aktuální vydání

Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření

190 Kč

ČSN EN 13213 (744508) - říjen 2002

Dutinové podlahy

230 Kč

ČSN EN 12825 (744509) - říjen 2002

Zdvojené podlahy

340 Kč

ČSN EN 14716 (744520) - červen 2005

Napínané podhledy - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13964 ed. 2 (744521) - březen 2015 aktuální vydání

Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení

770 Kč
foo