Třída 7428 - Dílce, části a prvky nosných konstrukcí

Zobrazit obsah třídy 74 - Části staveb

ČSN 74 2870 (742870) - říjen 1973

Ocelové kotvy pro kotvení kabelů konstrukcí z dodatečně předpjatého betonu

230 Kč

ČSN EN 13391 (742871) - září 2004

Mechanické zkoušky pro systémy dodatečného předpínání

340 Kč

ČSN P 74 2871 (742871) - duben 2012 aktuální vydání

Systémy dodatečného předpínání - Všeobecné požadavky a zkoušení

550 Kč

ČSN EN 523 (742880) - prosinec 2003 aktuální vydání

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Terminologie, požadavky, řízení jakosti

230 Kč

ČSN EN 524-1 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 1: Stanovení tvaru a rozměrů

125 Kč

ČSN EN 524-2 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 2: Stanovení chování při ohýbání

125 Kč

ČSN EN 524-3 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 3: Zkouška střídavým ohýbáním

125 Kč

ČSN EN 524-4 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 4: Stanovení pevnosti při příčném zatížení

125 Kč

ČSN EN 524-5 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu

125 Kč

ČSN EN 524-6 (742881) - říjen 1998

Hadice z ocelového pásku pro předpínací výztuž - Zkušební metody - Část 6: Stanovení nepropustnosti (Stanovení průsaku vody)

125 Kč
foo