Třída 7460 - Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky-okenice a clony

Zobrazit obsah třídy 74 - Části staveb

ČSN EN 1627 (746001) - březen 2022 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

350 Kč

ČSN EN 1628 (746002) - březen 2022 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

570 Kč

ČSN EN 1629 (746003) - březen 2022 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

350 Kč

ČSN EN 1630 (746004) - březen 2022 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

440 Kč

ČSN EN 949 (746005) - duben 2002 aktuální vydání

Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

125 Kč

ČSN EN 1522 (746006) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1523 (746007) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12207 (746011) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12208 (746012) - leden 2001

Okna a dveře - Vodotěsnost - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12210 (746013) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 13527 (746014) - únor 2001

Doplňky - okenice a clony - Měření ovládací síly - Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1191 (746015) - červenec 2013 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání - Zkušební metoda

440 Kč

ČSN EN 1932 ed. 2 (746016) - leden 2014 aktuální vydání

Vnější clony a okenice - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda a funkční hlediska

440 Kč

ČSN EN 1026 (746017) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 1027 (746019) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12211 (746020) - červen 2017 aktuální vydání

Okna a dveře - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12045 (746021) - září 2001

Motoricky ovládané okenice a clony - Bezpečnost při používání - Měření přenášené síly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 12194 (746022) - září 2001

Okenice, vnější a vnitřní clony - Nesprávné používání - Zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 12835 (746023) - listopad 2001

Vzduchotěsné okenice - Zkouška průvzdušnosti

190 Kč

ČSN EN 12216 (746024) - září 2021 aktuální vydání

Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, názvy a definice

770 Kč

ČSN EN 12400 (746025) - srpen 2003

Okna a dveře - Mechanická trvanlivost - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 13125 (746025) - červenec 2002

Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku

230 Kč

ČSN EN 12833 (746026) - červenec 2002

Svinovací okenice pro střešní okna a zimní zahrady - Odolnost proti zatížení sněhem - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 13123-1 (746027) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 1: Rázová trubice

230 Kč

ČSN EN 13123-2 (746027) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství

125 Kč

ČSN EN 13124-1 (746028) - září 2002

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 1: Rázová trubice

190 Kč

ČSN EN 13124-2 (746028) - listopad 2004

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství

230 Kč

ČSN EN 13330 ed. 2 (746029) - leden 2014 aktuální vydání

Okenice - Náraz tvrdým tělesem a zabránění neoprávněnému vstupu - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 14201 (746030) - červenec 2004

Clony a okenice - Odolnost proti opakovanému ovládání (mechanická trvanlivost) - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14203 (746031) - červenec 2004

Clony a okenice - Způsobilost pro použití převodovek s klikovou rukojetí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - září 2019 aktuální vydání

Okna a dveře - Terminologie

590 Kč

ČSN EN 13120 +A1 (746033) - srpen 2014 aktuální vydání

Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

440 Kč

ČSN EN 13561 (746034) - listopad 2015 aktuální vydání

Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.16t

570 Kč

ČSN EN 13659 (746035) - listopad 2015 aktuální vydání

Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky

570 Kč

ČSN EN 14202 (746035) - leden 2005

Clony a okenice - Způsobilost pro použití trubkových a (pravoúhlých nebo přímých) pohonů - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14024 (746036) - listopad 2023 nové vydání

Kovové profily s přerušením tepelného mostu - Mechanické funkční vlastnosti - Požadavky, posouzení výpočtem a zkouškami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 17213 (746050) - říjen 2020

Okna a dveře - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1933 (746071) - duben 2000

Markýzy - Odolnost proti zatížení způsobenému nadržením vody - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14759 (746072) - listopad 2005

Okenice - Vzduchová neprůzvučnost - Vyjádření funkční vlastnosti

190 Kč

ČSN EN 14501 (746074) - září 2021 aktuální vydání

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14351-1 +A2 (746075) - červen 2018 aktuální vydání

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře

570 Kč

ČSN EN 14351-2 (746075) - červen 2019 aktuální vydání

Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře

550 Kč

ČSN EN 14500 (746076) - září 2021 aktuální vydání

Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Zkušební a výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 74 6077 (746077) - leden 2018 aktuální vydání

Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

370 Kč

ČSN 74 6078 (746078) - červen 2018

Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití

230 Kč

ČSN EN 16433 (746083) - srpen 2014

Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 16434 (746084) - srpen 2014

Vnitřní clony - Ochrana proti nebezpečí uškrcení - Požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zařízení

230 Kč

ČSN EN 16759 (746090) - březen 2022

Lepené zasklení pro dveře, okna a lehké obvodové pláště - Ověření mechanických vlastností lepení na hliníkových a ocelových površích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17146 (746091) - srpen 2021 aktuální vydání

Stanovení pevnosti nosičů výplní - Zkušební metoda a požadavky

340 Kč

ČSN EN 17490 (746092) - únor 2022

Stanovení vytahovací síly šroubů ze závitů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo