ČSN 74 6077 (746077) Aktuální vydání

Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 370 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje požadavky na navrhování, provádění a kontrolu zabudování oken, okenních sestav a vnějších dveří do stavby. Obecná doporučení platí i pro střešní okna.
Okna a vnější dveře zabudované do lehkého obvodového pláště podle ČSN EN 13830, nejsou předmětem této normy.
Norma se vztahuje na nové stavby, rekonstrukce a stavební úpravy. U staveb, které jsou kulturními památkami, nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách se postupuje individuálně - viz příloha D.
Zabudováním oken a vnějších dveří se nesmí zhoršit jejich funkční vlastnosti, ani nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví osob. Provádění zabudování oken a vnějších dveří smí probíhat jen při podmínkách doporučených výrobci.
Způsob zabudování oken a vnějších dveří musí vždy zohlednit odlišnosti podle materiálového a konstrukčního řešení.

Označení ČSN 74 6077 (746077)
Katalogové číslo 503984
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 2018
Datum účinnosti 1. 2. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135039845
Změny a opravy Oprava 1 1.19t
Tato norma nahradila ČSN 74 6077 (746077) z dubna 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 2901 (732901)
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN EN 14351-1 +A2 (746075)
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře

ČSN 74 7250 (747250)
Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 74 60 77
  • ČSN 746077
  • ČSN 74 60 77 : 2018
  • ČSN 746077:2018
  • ČSN 74 6077:2018
foo