ČSN EN 13561 (746034) Aktuální vydání

Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13561 Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma stanovuje funkční požadavky, které musí splnit vnější clony a markýzy, které mají být namontovány na vnějšku budovy a jiných stavebních konstrukcích. Zabývá se také významnými typy nebezpečí při sestavování, dopravě, montáži, ovládání a údržbě clon (viz seznam významných strojních nebezpečí v příloze B).
Platí pro všechny vnější clony a markýzy, bez ohledu na jejich konstrukci a druh použitých materiálů, jako jsou následující a definované v EN 12216:
- markýza s kloubovým ramenem, markýza s nůžkovým ramenem, markýza se sklopným ramenem, markýza s vodicími rameny, svislá svinovací markýza, balkónová markýza, fasádní markýza, markýza pro střešní okna, markýza pro zimní zahrady, markýzy pro pergoly, košová markýza, síť proti hmyzu, sluneční clony.
Tato evropská norma nezahrnuje odolnost proti větru nestažitelných výrobků, např. košové markýzy a sluneční clony.
Konstrukční část, na kterou je markýza pro pergoly upevňována, zde není zahrnuta.
Výrobky zahrnuté v této evropské normě mohou být ovládány ručně, s nebo bez omezovacích pružin nebo prostředky elektrických motorů (motoricky ovládané výrobky). Nicméně, trvanlivost a odolnost mechanicky ovládaných vnějších clon a markýz s vlastním pohonem, které nejsou připojeny do sítě, zde nejsou zahrnuty.
Tato evropská norma se zabývá také všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, kdy vnější clony a markýzy jsou používány podle svého určení a za podmínek nesprávného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem.
Tato evropská norma se vztahuje na vnější clony a markýzy, které jsou montovány na vnějšku. V případě, že tyto výrobky jsou namontovány uvnitř, měly by splňovat všechny příslušné bezpečnostní požadavky definované v EN 13120+A1.
Emise hluku z mechanicky ovládaných vnějších clon a markýz se nepovažují za relevantní nebezpečí v souladu s požadavky na ochranu zdraví a bezpečnostní požadavky. Proto tato evropská norma neobsahuje žádné konkrétní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví proti hluku.

Označení ČSN EN 13561 (746034)
Katalogové číslo 98690
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2015
Datum účinnosti 1. 12. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963986906
Změny a opravy Oprava 1 6.16t
Tato norma nahradila ČSN EN 13561 +A1 (746034) z června 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 13659 (746035)
Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky

foo