ČSN EN 13561 +A1 (746034) Zrušená norma

Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

ČSN EN 13561 +A1 Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 13561+A1

Tato norma stanovuje funkční požadavky, které musí splnit vnější clony (markýzy), pokud jsou osazeny do stavby. Zabývá se také významnými typy nebezpečí při konstrukci, dopravě, montáži, ovládání a údržbě clon (viz seznam významných strojních nebezpečí v příloze B).
Platí pro všechny vnější clony stejně tak jako pro podobné výrobky, jakékoliv jejich konstrukce a druh použitých materiálů jako jsou následující a definované v EN 12216:
- markýza s kloubovým ramenem, markýza s nůžkovým ramenem, markýza se sklopným ramenem, markýza s vodicími rameny, svislá svinovací markýza, balkónová markýza, fasádní markýza, markýza pro střešní okna, markýza pro zimní zahrady, košová markýza, síť proti hmyzu;
- sluneční clona.
Tato norma nezahrnuje odolnost proti větru pevných nebo částečně pevných výrobků, např. pevné nebo mobilní košové markýzy a sluneční clony. Tyto však nelze vyloučit z požadavků odolnosti proti zatížení větrem, ačkoli v současné době nejsou stanoveny žádné zkušební metody.
Výrobky zahrnuté v této normě mohou být ovládány ručně, s nebo bez omezovacích pružin nebo prostředky elektrických motorů (motoricky ovládané výrobky).
Tento dokument neplatí pro vnější clony, které byly vyrobeny před datem publikování tohoto dokumentu.
Hlediska hluku nejsou v této normě zahrnuty, protože to není považováno za otázku bezpečnosti.

Označení ČSN EN 13561 +A1 (746034)
Katalogové číslo 83504
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963835044
Změny a opravy Z1 11.15t
Norma byla zrušena k 28. 2. 2017
a nahrazena ČSN EN 13561 (746034)
Tato norma nahradila ČSN EN 13561 (746034) z prosince 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo