ČSN EN 13124-2 (746028)

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství

ČSN EN 13124-2 Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje zkušební postup, který umožňuje klasifikaci odolnosti proti výbuchu u dveří, oken a okenic společně s jejich výplněmi. Tato evropská norma se týká metody zkoušky proti tlakovým vlnám na volném prostranství, které jsou generovány použitím výbušnin, které mohou být provedeny ručně a umístěny několik metrů od cíle. Při takových uzavřených vzdálenostech se výbuchové hodnoty mění na druhé straně napadené strany. Kontrolní měření skutečného výbuchu na straně zkušebního vzorku bude obtížné, nákladné a náchylné k nepřesnostem, konzistence výbuchových sil je proto kontrolována v této evropské normě pomocí charakteristik výbušné nálože a jejího umístění (viz příloha A a příloha B).
Tato evropská norma zahrnuje pouze chování zkoušených úplných jednotek včetně výplně, rámu a upevnění. Neuvádí informaci o schopnosti okolní stěny a konstrukce budovy odolat přímým nebo přeneseným silám. Jestliže okna, dveře a okenice jsou určeny do specifických klimatických podmínek, jsou požadovány specifické zkušební podmínky.
Tato evropská norma neuvádí informaci o chování jednotek vystavených různým typům zatížení.

Označení ČSN EN 13124-2 (746028)
Katalogové číslo 71505
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2004
Datum účinnosti 1. 12. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963715056
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13124-1 (746028)
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 1: Rázová trubice

foo