ČSN EN 13123-2 (746027)

Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství

ČSN EN 13123-2 Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma určuje kritéria, která musí okna, dveře a okenice splnit, k dosažení klasifikace, jsou-li podrobeny zkušebním metodám popsaným v EN 13124-2.
Tato evropská norma se týká metody zkoušky odolnosti proti tlakovým vlnám na volném prostranství, které jsou generovány použitím výbušnin, které mohou být provedeny ručně a umístěny několik metrů od cíle. Při takových uzavřených vzdálenostech se výbuchové hodnoty mění na druhé straně napadené strany. Řízené měření skutečného výbuchu na straně zkušebního vzorku bude obtížné, nákladné a náchylné k nepřesnostem, konzistence výbuchových sil je proto řízena v této evropské normě pomocí charakteristik výbušné nálože a jejího umístění.
Tato evropská norma zahrnuje pouze chování zkoušených úplných jednotek včetně výplně, rámu a upevnění. Neuvádí informaci o schopnosti okolní zdi a konstrukce budovy odolat přímým nebo přeneseným silám. Jestliže okna, dveře a okenice jsou určeny do specifických klimatických podmínek, jsou požadovány specifické zkušební podmínky.
Tato evropská norma neuvádí informaci o povaze odolnosti stěny proti výbuchu nebo jiné okolní konstrukce.

Označení ČSN EN 13123-2 (746027)
Katalogové číslo 71506
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 2004
Datum účinnosti 1. 12. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963715063
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13123-1 (746027)
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 1: Rázová trubice

foo