ČSN EN 17146 (746091) Aktuální vydání

Stanovení pevnosti nosičů výplní - Zkušební metoda a požadavky

ČSN EN 17146 Stanovení pevnosti nosičů výplní - Zkušební metoda a požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje zkušební metody pro stanovení únosnosti (mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti) nosičů výplně, pro které nelze únosnost vypočítat v souladu s platnými kódy nebo obecně používanými výpočty založenými na pevnosti materiálu nebo pokud je potřeba porovnat výpočet.
V této normě jsou řešeny tři různé typy nosičů výplní (skla):
- konzolové nosiče výplně (skla), viz obrázek 1 (a);
- křížové nosiče výplně (skla) připevněné pouze na sloupku, viz obrázek 1 (b);
- rohové nosiče výplně (skla) připevněné pouze na sloupku, viz obrázek 1 (c).
Zkušební metoda je určena k posouzení konzolových nosičů výplně (skla), které nebyly zkoušeny podle EN 16758 (viz obrázek 9). Výsledky zkušební metody mohou být interpretovány pouze pokud jsou začleněny do výsledků zkoušky v souladu s EN 16758.
Je nezbytné, aby křížové a rohové nosiče výplně (skla) připevněné pouze na sloupku byly zkoušeny v souladu s touto normou.
Nosiče výplně (skla) spojené se sloupkem a příčníkem dohromady jsou považovány za součást spoje namáhaného smykem a jsou pokryty EN 16758.
Pokud jsou již mechanické vlastnosti nosiče výplně (skla) posouzeny v souladu s ustanoveními popsanými v EN 13830, mohou být další informace s ohledem na mechanické vlastnosti nosiče výplně (skla) a přímá použití stanoveny v souladu s touto normou.

Označení ČSN EN 17146 (746091)
Katalogové číslo 513031
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2021
Datum účinnosti 1. 9. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135130313
Tato norma nahradila ČSN EN 17146 (746091) z července 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo