Třída 7470 - Dveře, vrata

Zobrazit obsah třídy 74 - Části staveb

ČSN EN 1294 (747001) - březen 2001

Dveřní křídla - Stanovení chování při různých vlhkostech působících v ustáleném klimatu současně na obou stranách dveřního křídla

125 Kč

ČSN EN 948 (747004) - srpen 2000

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

125 Kč

ČSN EN 950 (747005) - srpen 2000

Dveřní křídla - Stanovení odolnosti proti nárazu tvrdým tělesem

125 Kč

ČSN EN 952 (747006) - srpen 2000

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Metoda měření

125 Kč

ČSN EN 1192 (747010) - leden 2001

Dveře - Klasifikace pevnostních požadavků

125 Kč

ČSN EN 12219 (747011) - leden 2001

Dveře - Klimatické vlivy - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 1530 (747012) - leden 2001

Dveřní křídla - Celková a místní rovinnost - Třídy tolerancí

125 Kč

ČSN EN 1529 (747013) - červen 2022 aktuální vydání

Dveřní křídla - Výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost - Třídy tolerancí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12433-1 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 1: Typy vrat

230 Kč

ČSN EN 12433-2 (747014) - únor 2001

Vrata - Terminologie - Část 2: Části vrat

230 Kč

ČSN EN 12046-1 (747015) - únor 2021 aktuální vydání

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12046-2 (747015) - únor 2001

Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 2: Dveře

190 Kč

ČSN EN 947 (747016) - duben 2002 aktuální vydání

Dveře s otočnými křídly - Stanovení odolnosti proti svislému zatížení

125 Kč

ČSN EN 951 (747017) - duben 2002 aktuální vydání

Dveřní křídla - Metoda měření výšky, šířky, tloušťky a pravoúhlosti

125 Kč

ČSN EN 12604 +A1 (747018) - červenec 2021 aktuální vydání

Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1121 (747020) - srpen 2001

Dveře - Chování mezi dvěma rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12424 (747021) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12425 (747022) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12426 (747023) - srpen 2001

Vrata - Průvzdušnost - Klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12427 (747024) - srpen 2001

Vrata - Průvzdušnost - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 12428 (747025) - srpen 2013 aktuální vydání

Vrata - Součinitel prostupu tepla - Požadavky na výpočet

230 Kč

ČSN EN 12489 (747026) - srpen 2001

Vrata - Odolnost proti průniku vody - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN 12444 (747028) - listopad 2001

Vrata - Odolnost proti zatížení větrem - Zkoušení a výpočet

230 Kč

ČSN EN 12453 +A1 (747029) - červen 2022 aktuální vydání

Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13241 +A2 (747031) - září 2017 aktuální vydání

Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti

350 Kč

ČSN EN 12978 +A1 (747032) - duben 2010 aktuální vydání

Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12217 (747033) - říjen 2016 aktuální vydání

Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 16005 (747040) - květen 2013

Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.16t

Norma bude zrušena k 1. květnu 2024 (přejít na náhradu).

570 Kč

ČSN EN 16005 (747040) - duben 2024 nové vydání

Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16361 +A1 (747041) - duben 2017 aktuální vydání

Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním

440 Kč

ČSN EN 17372 (747042) - říjen 2021

Pohony pro elektricky ovládané dveře s automatickým zavíráním - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17352 (747043) - srpen 2022

Elektricky ovládané zařízení pro ovládání vstupu pro pěší - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16034 (747050) - květen 2015

Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

350 Kč

TNI CEN/TR 16676 (747076) - červen 2015

Energetické ztráty u průmyslových vrat

230 Kč
foo