ČSN EN 16361 +A1 (747041) Aktuální vydání

Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním

ČSN EN 16361 +A1 Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 16361+A1

Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební/posuzovací/výpočtové metody pro vnější a vnitřní motoricky ovládané dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním.
Takové dveřní konstrukce mohou být ovládány elektro-mechanicky, elektro-hydraulicky nebo pneumaticky.
Tyto dveře zahrnují motoricky ovládané posuvné dveře, otáčecí (turniketové) dveře, posuvně otočné dveře (posuvné/kývavé) a skládací dveře s jedním nebo více vodorovně posuvnými křídly.
Tato evropská norma platí pro motoricky ovládané dveře s hladkými nebo výplňovými křídly společně s:
- včleněnými nadsvětlíky, pokud jsou;
POZNÁMKA 1: Nadsvětlík je výplň nad dveřmi, která je součástí dveří.
- bočními díly, které jsou spojeny s rámem ve společném otvoru, pokud jsou.
Zamýšlená použití výrobků zahrnutých touto evropskou normou jsou:
- dveře pro vnější použití na únikových cestách a pro jiná deklarovaná specifická použití a/nebo pro použití na které se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk, energii, těsnost a bezpečnost při používání ve stavbách;
- dveře pro vnitřní použití na únikových cestách, komunikacích a pro jiná deklarovaná specifická použití a/nebo pro použití na které se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk a bezpečnost při používání ve stavbách;
- dveře pro vnitřní použití na únikových cestách, komunikacích a pro jiná deklarovaná specifická použití a/nebo pro použití na které se vztahují jiné specifické požadavky, zejména na hluk, energii a bezpečnost při používání ve stavbách;
Výrobky zahrnuté v této evropské normě nejsou určeny pro nosné konstrukce staveb.
Tato evropská norma nezahrnuje provoz v prostředích, kde jsou elektromagnetické poruchy mimo rozsah specifikovaný v EN 61000-6-2.
Tato evropská norma neplatí pro:
- vnější dveře podle EN 14351-1+A1;
- vnitřní dveře podle prEN 14351-2;
- charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti podle EN 16034;
- dveře výtahů;
- dveře ve vozidlech;
- dveře v průmyslových procesech;
- dveře v příčkách;
- dveře mimo dosah osob (jako např. dveře portálových jeřábů);
- dopravní bariéry;
- turnikety;
- nástupní dveře dopravních prostředků.
Tato norma nezahrnuje zvláštní funkce dveří (např. bezpečnost, požární hlediska v bankách, na letištích atd.).
Tato evropská norma se nezabývá žádnými specifickými požadavky na hluk vytvářený motoricky ovládanými dveřmi, s výjimkou otočných, původně určenými k montáži s motorickým ovládáním, protože jejich emise hluku se nepovažuje za závažné nebezpečí.

Označení ČSN EN 16361 +A1 (747041)
Katalogové číslo 501653
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2017
Datum účinnosti 1. 5. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135016532
Tato norma nahradila ČSN EN 16361 +A1 (747041) z ledna 2017
ČSN EN 16361 (747041) z května 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo