Třída 7472 - Lehké obvodové pláště

Zobrazit obsah třídy 74 - Části staveb

ČSN EN 13119 (747200) - březen 2018 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 12154 (747201) - leden 2001

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace

125 Kč

ČSN EN 12179 (747202) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Zkušební metoda

190 Kč

ČSN EN 12155 (747203) - září 2001

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při statickém tlaku

230 Kč

ČSN EN 12153 (747204) - listopad 2023 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13050 (747205) - leden 2012

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Laboratorní zkouška při nárazovém tlaku vzduchu a postřiku vodou

230 Kč

ČSN EN 13116 (747206) - červen 2024 nové vydání

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13051 (747207) - červenec 2002

Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Zkouška na místě

190 Kč

ČSN EN 12152 (747208) - listopad 2023 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13830 +A1 (747209) - listopad 2022 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14019 (747210) - prosinec 2016 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16758 (747211) - listopad 2021 aktuální vydání

Lehké obvodové pláště - Stanovení pevnosti spojů namáhaných smykem - Zkušební metoda a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 74 7250 (747250) - březen 2018

Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování

230 Kč

ČSN 74 7251 (747251) - březen 2018

Skládané pláště, obklady a pláště z panelů - Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled

340 Kč
foo