Třída 7468 - Okna

Zobrazit obsah třídy 74 - Části staveb

ČSN EN 13115 (746804) - únor 2021 aktuální vydání

Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13049 (746805) - únor 2024 nové vydání

Okna - Náraz měkkým a těžkým tělesem - Zkušební metoda, bezpečnostní požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14608 (746806) - prosinec 2004

Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla

190 Kč

ČSN EN 14609 (746807) - prosinec 2004

Okna - Stanovení odolnosti proti statickému kroucení

190 Kč

ČSN EN 13420 (746809) - prosinec 2011

Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda

230 Kč
foo