Třída 7341 - Funkční díly stavebních objektů

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 4108 (734108) - říjen 2020 aktuální vydání

Hygienická zařízení a šatny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.20t

460 Kč

ČSN 73 4110 (734110) - červen 2013 aktuální vydání

Vysoké komíny zděné

190 Kč

ČSN EN 13031-1 (734120) - červenec 2020 aktuální vydání

Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

790 Kč

ČSN 73 4130 (734130) - březen 2010 aktuální vydání

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t

372 Kč
foo