ČSN 36 0452 (360452) Zrušená norma

Umělé osvětlení obytných budov

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro obytné budovy všeho druhu. Předepisuje požadavky pro umělé osvětlení z hlediska zdravého prostředí. Podobně jako kmenovou ČSN 36 0050 obsahuje jen doplňky nebo úpravy příslušných článků normy kmenové. Norma (kromě toho) obsahuje tři tabulky, a to: Tabulka č.1., jíž se stanoví základní rozsahy intenzity osvětlení a nejnižší přípustné hodnoty Epk(lx). Dále tabulku č.2., jíž se určuje nejnižší přípustná hodnota činitele oslnění pro různé prostory. Konečně tabulku č.3., jíž se také určují nejvyšší přípustné hodnoty činitele oslnění, ale pro různé činnosti. ČSN 36 0452 byla schválena 10.1.1986 a nabyla účinností od 1.1.1988. Poznámka: Na normě vytištěné datum účinnosti "1.10.1986" bylo opraveno podle sdělení v č. 8/1986 Věst. ÚNM.
"Změnou a)-8/1986" se s účinností od 1.10.1986 mění datum účinnosti na 1.1.1988.
"Změnou b)-12/1987", se s účinností od 1.1.1988 provádí rozsáhlá úprava textu normy včetně změny úvodního ustanovení. Dále se zcela mění tabulka 1 a konečně upravuje text 4 článků a nově se doplňuje jeden článek týkající se projektů dosud nerealizovaných, ale dokončených před nabytím účinnosti normy.

Označení ČSN 36 0452 (360452)
Katalogové číslo 23938
Cena 190 Kč190
Datum schválení 10. 1. 1986
Datum účinnosti 1. 1. 1988
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963239385
Změny a opravy Za 8.86, Zb 12.87
Norma byla zrušena k 1. 8. 2005
a nahrazena ČSN 73 4301 (734301)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 04 52
  • ČSN 360452
  • ČSN 36 04 52 : 1986
  • ČSN 360452:1986
  • ČSN 36 0452:1986
foo