Třída 3604 - Vnitřní a venkovní osvětlení

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 12464-1 (360450) - květen 2022 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště

770 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - prosinec 2014 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

340 Kč

TNI 36 0450 (360450) - září 2004

Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

370 Kč

ČSN P ISO/CIE TS 22012 (360451) - říjen 2019

Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI 36 0451 (360451) - červenec 2006

Údržba vnitřních osvětlovacích soustav

350 Kč

ČSN EN 16276 (360452) - září 2013

Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací

230 Kč

ČSN EN 1838 (360453) - červenec 2015 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

230 Kč

ČSN EN 12193 (360454) - březen 2019 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - prosinec 2017 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení

340 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - duben 2019 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 13201-3 (360455) - červen 2016 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13201-4 (360455) - červen 2016 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13201-5 (360455) - červen 2016

Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P 36 0455 (360455) - červen 2017

Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace

340 Kč

ČSN EN 13032-1 +A1 (360456) - říjen 2012 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů

550 Kč

ČSN EN 13032-2 (360456) - únor 2018 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13032-3 (360456) - březen 2022 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13032-4 +A1 (360456) - září 2019 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13032-5 (360456) - leden 2019

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1837 (360457) - únor 2021 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16268 (360458) - červen 2013

Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 36 0459 (360459) - únor 2023

Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení

230 Kč

TNI CEN/TR 16791 (360460) - leden 2018

Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17165 (360470) - březen 2019

Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo