ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) Aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení

ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN CEN/TR 13201-1 (36 0455)

Tato technická zpráva charakterizuje třídy osvětlení uvedené v EN 13201-2 a obsahuje směrnice pro výběr nejvhodnější třídy v konkrétní situaci. Její součástí je systém umožňující na základě vybraných parametrů pro odlišná venkovní veřejná prostranství určit třídy osvětlení, které zajistí dosažení cílů uvedených v úvodu.
Rozhodnutí o tom, zda má být pozemní komunikace osvětlena, je stanoveno v národních právních předpisech o pozemních komunikacích. Tyto předpisy se mohou v jednotlivých státech nebo obcích lišit. Jednotlivé státy obvykle mají na národní úrovni zvláštní směrnice zabývající se touto problematikou. Tato technická zpráva neobsahuje kritéria pro rozhodování o tom, zda má být daná oblast osvětlena nebo jak se má osvětlovací soustava používat. Další informace jsou uvedeny v publikaci CIE 115:2010 (odstavec 1.2 a příloha A).
V kapitolách 5, 6 a 7 jsou uvedeny postupy, které slouží jako výchozí body pro komplexní přístup k běžnému osvětlení pozemních komunikací. Vzhledem k tomu, že tyto postupy pracují s obecnými parametry ovlivňujícími požadavky na osvětlení, nemohou postihnout pozemní komunikace ve všech situacích. Stanovení konkrétní třídy osvětlení pro danou situaci lze provést pouze na základě skutečných parametrů (geometrie pozemní komunikace, značení, zrakové podmínky, náročnost navigace, zhoršená viditelnost, riziko oslnění způsobené stávajícími prvky, místní klimatické podmínky, konkrétní uživatelé jako například vysoký podíl starších nebo zrakově postižených osob atd.) a s použitím metod pro hodnocení rizik.
V praxi existují důvody pro použití adaptivního osvětlení pozemních komunikací, mezi které patří zrakové požadavky uživatelů pozemní komunikace při nižší intenzitě dopravy v určitých časových úsecích v průběhu noci nebo při změně klimatických podmínek, snížení spotřeby elektrické energie a zlepšení podmínek životního prostředí. Pro inteligentní řízení osvětlovacích soustav pozemních komunikací existuje velký výběr přístrojů, zařízení i metod. Řídicí systémy existují v rozsahu od jednoduchých po velmi složité. Při návrhu adaptivního osvětlení lze použít alternativní metodu uvedenou v příloze B, která umožňuje přesnější stanovení hodnot jasu nebo osvětlenosti v rámci dané třídy osvětlení. Zatímco kvantitativní parametry jako je jas nebo osvětlenost lze přizpůsobovat nižší intenzitě dopravy, klimatickým podmínkám nebo dalším okolnostem, kvalitativní parametry dané třídy osvětlení uvedené v EN 13201-2 je třeba dodržet po celou dobu provozu.
Zastaralé a nehospodárné osvětlovací soustavy je třeba obnovovat nebo modernizovat. Nové metody návrhu a technické prostředky umožňují lépe přizpůsobit úrovně osvětlení a tím dosáhnout nižší spotřeby elektrické energie. Modernizace osvětlovacích soustav a řídicích systémů často přináší dobrý poměr nákladů i výnosů a krátkou dobu amortizace.
Tento dokument neslouží pro výběr tříd osvětlení u mýtných stanic, tunelů nebo kanálů a zdymadel.

Označení ČSN CEN/TR 13201-1 (360455)
Katalogové číslo 503569
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 2017
Datum účinnosti 1. 1. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135035694
Tato norma nahradila ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) z září 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 13201-2 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

ČSN EN 13201-3 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

ČSN EN 13201-4 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

ČSN EN 13201-5 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti

ČSN P 36 0455 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace

Další příbuzné normy

ČSN EN 13201-2 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

ČSN EN 13201-3 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

ČSN EN 13201-4 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

ČSN EN 13201-5 (360455)
Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti

foo