Třída 36 - ELEKTROTECHNIKA

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 61375-2-5 (360000) - srpen 2015

Elektrické drážní zařízení - Vlaková komunikační síť - Část 2-5: ETB - Páteřní vlaková síť Ethernet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - březen 2022 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení

590 Kč

ČSN 36 0010 (360010) - únor 1965

Měření světla. Kmenová norma

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.96t

472 Kč

ČSN 36 0011-1 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

262 Kč

ČSN 36 0011-2 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

222 Kč

ČSN 36 0011-3 (360011) - únor 2014 aktuální vydání

Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů

190 Kč

ČSN 36 0011-4 (360011) - únor 2014

Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

190 Kč

ČSN EN 61341 (360017) - duben 2012

Metoda měření svítivosti v hlavním směru vyzařování a vyzařovacího úhlu(ů) u reflektorových světelných zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62554 (360017) - duben 2012

Příprava vzorků pro měření obsahu rtuti v zářivkách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 62717 (360017) - leden 2018

LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 9.19t

890 Kč

ČSN EN 60360 (360019) - červen 1999 aktuální vydání

Normalizovaná metoda měření oteplení patic světelných zdrojů

230 Kč

ČSN 36 0020 (360020) - leden 2015 aktuální vydání

Sdružené osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

222 Kč

ČSN EN 60630 (360030) - srpen 1999

Maximální obrysy pro žárovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A3 4.00t, A4 10.03t, A5 11.05t, A6 4.10t, A7 11.15t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

731 Kč

ČSN EN 61228 ed. 2 (360035) - září 2008

UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.21t

Norma bude zrušena k 9. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 61228 ed. 3 (360035) - červen 2021

UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 14255-1 (360036) - říjen 2005

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 1: Ultrafialové záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14255-2 (360036) - červen 2006

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 2: Viditelné a infračervené záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 14255-3 (360036) - září 2008

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 3: UV-záření vysílané sluncem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14255-4 (360036) - červen 2007

Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 4: Terminologie a veličiny používané při měření dávek-UV, viditelného a infračerveného záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16237 (360037) - červen 2013

Klasifikace neelektrických zdrojů inkoherentního optického záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61231 (360040) - únor 2011

Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t

530 Kč

ČSN 36 0050-1 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN 36 0050-2 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými výztužemi

125 Kč

ČSN 36 0050-3 (360050) - červen 2014 aktuální vydání

Osvětlení podzemí dolů - Světelnětechnické základy navrhování - Část 3: Oblast přechodu porub-chodba

125 Kč

ČSN EN 50490 (360065) - leden 2009

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém - Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů

230 Kč

ČSN EN 61821 ed. 2 (360065) - červen 2012 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Udržování osvětlení přistávacích ploch sériovými obvody s konstantním proudem

340 Kč

ČSN EN 61822 ed. 2 (360065) - únor 2010 aktuální vydání

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Regulátory konstantního proudu

340 Kč

ČSN EN 61823 (360065) - září 2003

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Sériové transformátory AGL

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61820-1 (360065) - prosinec 2019

Elektrická zařízení pro osvětlení přistávacích ploch na letištích - Část 1: Základní principy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 63067 (360065) - únor 2021

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Připojovací zařízení - Obecné požadavky a zkoušky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50512 (360066) - listopad 2009

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci - Zdokonalený obrazový systém řízení (A-VDGS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17623 (360070) - září 2021

Světelnětechnické vlastnosti pro informační modelování staveb (BIM) - Svítidla a snímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61547 ed. 2 (360090) - březen 2010 aktuální vydání

Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely - EMC požadavky odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.10t, Oprava 2 7.10t

270 Kč

TNI IEC/TR 61547-1 (360090) - červen 2022

Zařízení pro všeobecné osvětlování - EMC požadavky odolnosti - Část 1: Objektivní světelný flikrmetr a metoda zkoušení odolnosti proti kolísání napětí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62493 ed. 2 (360091) - prosinec 2015 aktuální vydání

Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.23t

695 Kč

ČSN EN IEC 63103 (360092) - březen 2021

Osvětlovací zařízení - Měření příkonu v neaktivním režimu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63129 (360092) - listopad 2020

Stanovení charakteristik zapínacího proudu u světelnětechnických výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI IEC/TR 63158 (360093) - červen 2022

Zařízení pro všeobecné osvětlování - Objektivní metoda pro zkoušení stroboskopických jevů u osvětlovacích zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 63246-2 (360105) - září 2022

Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CSIS) - Část 2: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63246-3 (360105) - září 2022

Konfigurovatelné vozové služby infotainment (CCIS) - Část 3: Rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60064 (360130) - srpen 1998

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 8.03t, A3 11.06t, A4 7.08t, A11 8.08t, A5 4.10t

2 105 Kč

ČSN EN 60432-1 ed. 2 (360131) - září 2000

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A2 8.12t

800 Kč

ČSN EN 60432-2 ed. 2 (360131) - září 2000

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Halogenové žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.06t, A2 12.12t

545 Kč

ČSN EN 60432-3 ed. 2 (360131) - květen 2013 aktuální vydání

Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

350 Kč

ČSN EN 60357 ed. 2 (360160) - srpen 2003

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.03t, A1 1.09t, A2 6.09t, A3 10.11t, A11 3.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 954 Kč

ČSN IEC 682 (360161) - červenec 1992

Normalizovaná metoda měření teploty na stiscích křemenných halogenových žárovek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.97t, Z2 2.99t

287 Kč

ČSN EN 60809 ed. 2 (360180) - říjen 2015

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.18t, A2 8.18t, A3 11.19t, Z1 11.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 12. květnu 2024 (přejít na náhradu).

1 492 Kč

ČSN EN IEC 60809 ed. 3 (360180) - listopad 2021

Světelné zdroje pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN IEC 60810 ed. 4 (360181) - květen 2018

Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.19t, A2 12.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 340 Kč

ČSN EN 60983 (360182) - září 1998

Trpasličí žárovky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.05t

565 Kč

ČSN EN 61549 ed. 2 (360199) - březen 2004 aktuální vydání

Různé světelné zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.05t, A2 12.10t, A3 5.13t

1 135 Kč

ČSN EN 62035 ed. 2 (360220) - červenec 2015 aktuální vydání

Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.17t, A1 12.19t

800 Kč

ČSN EN 60188 ed. 2 (360230) - březen 2002

Vysokotlaké rtuťové výbojky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 8.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

295 Kč

ČSN EN 60662 (360240) - listopad 2012 aktuální vydání

Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 620 Kč

ČSN EN 60192 ed. 2 (360241) - leden 2002

Nízkotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61167 ed. 3 (360250) - květen 2019

Halogenidové výbojky - Výkonnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

3 215 Kč

ČSN EN 60081 (360275) - únor 1999 aktuální vydání

Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.02t, A2 1.04t, A3 5.06t, A4 10.10t, A5 3.14t, A6 5.18t, A11 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

6 650 Kč

ČSN EN 61195 ed. 2 (360276) - srpen 2000

Dvoupaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.13t, A2 7.15t

590 Kč

ČSN EN 60901 (360277) - červen 1998 aktuální vydání

Jednopaticové zářivky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.98t, A2 6.01t, A3 3.05t, A4 9.08t, A5 9.12t, A6 6.18t

6 990 Kč

ČSN EN 61199 ed. 3 (360278) - únor 2012

Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, A2 6.15t

690 Kč

ČSN EN 62532 (360280) - listopad 2011

Indukční výbojky - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

405 Kč

ČSN EN 62639 (360280) - říjen 2012

Indukční výbojky - Požadavky na provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60968 ed. 2 (360290) - březen 2016 aktuální vydání

Zářivky s integrovanými předřadníky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 60969 +A1 (360291) - září 1994

Zdroje světla s integrovanými předřadníky určené pro všeobecné osvětlování. Výkonnostní požadavky (obsahuje změnu A1:1993)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 5.97, A2 7.01t

255 Kč

ČSN EN 60155 +A1 (360295) - červenec 1997 aktuální vydání

Startéry pro zářivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 7.07t

465 Kč

ČSN EN 60927 ed. 2 (360297) - červen 2008 aktuální vydání

Příslušenství pro světelné zdroje - Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1 (360340) - březen 1990

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.94t, Z3 3.96t, Z2 5.96t, Z5 4.97t, Z4 4.97t, Z6 7.97t, Z8 4.98t, Z7 4.98t, Z9 6.98t, Z10 10.98t, Z11 1.99t, Z12 1.00t, Z13 4.00t, Z14 4.01t, Z15 1.02t, Z16 1.02t, Z18 1.03t, Z19 2.03t, Z20 7.03t, Z21 1.04t, Z22 6.04t, Z23 8.04t, Z24 5.05t, Z25 8.05t, Z26 7.06t, Z27 4.07t, Z28 11.07t, Z29 1.08t, Z30 4.09t, Z31 2.10t, Z32 4.10t, Z34 6.11t, Z33 6.11t, Z36 4.12t, Z35 4.12t, Z37 9.12t, Z38 5.13t, Z39 11.13t, Z40 11.14t, Z41 4.15t, Z42 10.15t, Z44 5.16t, Z43 6.16t, Z45 2.17t, Z46 8.17t, Z47 2.18t, Z48 8.18t, Z49 3.19t, Z50 11.20t, Z51 7.21t, Z52 8.22t, Z53 3.23t

28 242 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2 (360340) - květen 1991

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 3.96t, Z1 5.96t, Z4 6.97t, Z3 6.97t, Z5 7.97t, Z7 4.98t, Z6 4.98t, Z8 6.98t, Z9 8.98t, Z10 1.99t, Z11 1.00t, Z12 4.00t, Z13 4.01t, Z14 1.02t, Z15 1.02t, Z16 7.02t, Z17 1.03t, Z18 2.03t, Z19 7.03t, Z20 1.04t, Z21 6.04t, Z22 8.04t, Z23 5.05t, Z24 8.05t, Z25 7.06t, Z26 4.07t, Z27 11.07t, Z28 1.08t, Z29 4.09t, Z30 2.10t, Z31 4.10t, Z33 6.11t, Z32 6.11t, Z34 5.12t, Z35 5.12t, Z36 9.12t, Z37 5.13t, Z38 11.13t, Z39 11.14t, Z40 10.15t, Z41 4.16t, Z42 5.16t, Z43 2.17t, Z44 2.18t, Z45 8.18t, Z46 3.19t, Z47 11.20t, Z48 12.20t, Z49 7.21t, Z50 3.23t

24 927 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3 (360340) - březen 1990

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.92t, Z2 5.94t, Z4 3.96t, Z3 5.96t, Z5 7.97t, Z7 8.97t, Z6 8.97t, Z9 4.98t, Z8 4.98t, Z10 6.98t, Z11 10.98t, Z12 2.99t, Oprava 1 1.00t, Z13 1.00t, Z14 4.00t, Z15 4.01t, Z17 1.02t, Z16 1.02t, Z18 7.02t, Z19 1.03t, Z20 2.03t, Z21 7.03t, Z22 1.04t, Z23 6.04t, Z24 8.04t, Z25 5.05t, Z26 8.05t, Z27 7.06t, Z28 4.07t, Z29 11.07t, Z30 1.08t, Z31 2.10t, Z32 4.10t, Z34 6.11t, Z33 6.11t, Z35 5.12t, Z36 5.12t, Z37 9.12t, Z38 5.13t, Z39 11.13t, Z40 11.14t, Z41 10.15t, Z42 4.16t, Z43 5.16t, Z44 2.17t, Oprava 2 6.17t, Z45 2.18t, Z46 8.18t, Z47 3.19t, Z48 3.20t, Z49 11.20t, Z50 12.20t

44 237 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1 (360340) - červenec 1997

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 8.97t, A3 8.97t, A5 1.99t, A6 4.01t, A7 8.02t, A8 2.04t, A9 8.05t, A10 4.07t, A11 7.08t, A12 4.10t, A13 3.12t, A14 5.12t, A15 2.18t, A16 11.18t

5 010 Kč

ČSN EN 60400 ed. 4 (360381) - únor 2018

Objímky pro zářivky a pro startéry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.21t

820 Kč

ČSN EN 61184 ed. 3 (360382) - únor 2018

Bajonetové objímky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.23t

695 Kč

ČSN EN IEC 60238 ed. 5 (360383) - červen 2018

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.19t, A2 3.22t, A11 6.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 420 Kč

ČSN EN 60399 ed. 2 (360384) - červen 2005 aktuální vydání

Oblý závit na objímky s kroužkem pro připevnění stínidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.09t

460 Kč

ČSN EN 60838-1 ed. 3 (360385) - červenec 2017

Různé objímky - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.18t, A2 10.21t, A11 11.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 200 Kč

ČSN EN 60838-2-1 (360385) - prosinec 1997

Různé objímky - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Objímky S14

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.99t, A2 5.05t

505 Kč

ČSN EN 60838-2-2 (360385) - únor 2007

Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.12t

315 Kč

ČSN EN 60838-2-3 (360385) - červenec 2017

Různé objímky - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Objímky pro dvoupaticové lineární LED světelné zdroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12464-1 (360450) - květen 2022 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště

770 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - prosinec 2014 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

340 Kč

TNI 36 0450 (360450) - září 2004

Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.07t

370 Kč

ČSN P ISO/CIE TS 22012 (360451) - říjen 2019

Světlo a osvětlení - Stanovení udržovacího činitele - Pracovní postup

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI 36 0451 (360451) - červenec 2006

Údržba vnitřních osvětlovacích soustav

350 Kč

ČSN EN 16276 (360452) - září 2013

Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací

230 Kč

ČSN EN 1838 (360453) - červenec 2015 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

230 Kč

ČSN EN 12193 (360454) - březen 2019 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN CEN/TR 13201-1 (360455) - prosinec 2017 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení

340 Kč

ČSN EN 13201-2 (360455) - duben 2019 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

340 Kč

ČSN EN 13201-3 (360455) - červen 2016 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 13201-4 (360455) - červen 2016 aktuální vydání

Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13201-5 (360455) - červen 2016

Osvětlení pozemních komunikací - Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P 36 0455 (360455) - červen 2017

Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace

340 Kč

ČSN EN 13032-1 +A1 (360456) - říjen 2012 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů

550 Kč

ČSN EN 13032-2 (360456) - únor 2018 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13032-3 (360456) - březen 2022 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 3: Způsob uvádění údajů pro nouzové osvětlení pracovišť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13032-4 +A1 (360456) - září 2019 aktuální vydání

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13032-5 (360456) - leden 2019

Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1837 (360457) - únor 2021 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16268 (360458) - červen 2013

Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 36 0459 (360459) - únor 2023

Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení

230 Kč

TNI CEN/TR 16791 (360460) - leden 2018

Hodnocení nevizuálních účinků záření přijatého zrakem člověka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17165 (360470) - březen 2019

Světlo a osvětlení - Postup při návrhu osvětlovací soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50285 (360510) - srpen 1999

Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácnost - Metody měření

125 Kč

ČSN EN 61347-1 ed. 3 (360510) - listopad 2015

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.21t

1 000 Kč

ČSN EN 61347-2-1 (360510) - říjen 2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-1: Zvláštní požadavky na zapalovací zařízení (jiná než doutnavková)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.03t, A1 10.06t, Oprava 2 10.07t, A2 6.14t

585 Kč

ČSN EN 61347-2-10 (360510) - prosinec 2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektronické vysokofrekvenční měniče a střídače trubicových výbojových zdrojů se studeným zápalem (neonové trubice)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.09t

465 Kč

ČSN EN 61347-2-11 (360510) - duben 2002

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-11: Zvláštní požadavky pro různé elektronické obvody používané ve svítidlech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

315 Kč

ČSN EN 61347-2-12 (360510) - květen 2006

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.11t, Oprava 1 9.11t

375 Kč

ČSN EN 61347-2-13 ed. 2 (360510) - květen 2015 aktuální vydání

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

465 Kč

ČSN EN 61347-2-2 ed. 2 (360510) - září 2012 aktuální vydání

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájené elektronické měniče/střídače pro žárovky

230 Kč

ČSN EN 61347-2-3 ed. 2 (360510) - leden 2012 aktuální vydání

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-3: Zvláštní požadavky na střídavě a/nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky k zářivkám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.17t

475 Kč

ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 (360510) - září 2012

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-7: Zvláštní požadavky na bateriemi napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.19t, A2 1.23t, Oprava 1 2.23t

830 Kč

ČSN EN 61347-2-8 (360510) - prosinec 2001

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.03t, A1 9.06t

485 Kč

ČSN EN 61347-2-9 ed. 2 (360510) - srpen 2013 aktuální vydání

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektromagnetická ovládací zařízení pro výbojové světelné zdroje (mimo zářivky)

340 Kč

ČSN EN IEC 61347-2-14 (360510) - listopad 2018

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-14: Zvláštní požadavky na stejnosměrně a/nebo střídavě napájené elektronické ovládací zařízení pro indukční výbojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

675 Kč

ČSN EN 62384 (360511) - duben 2007

Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, Z1 12.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. červnu 2023 (přejít na náhradu).

572 Kč

ČSN EN 62733 (360511) - březen 2016

Programovatelné komponenty elektronických ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Obecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 62384 ed. 2 (360511) - prosinec 2020

Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro LED moduly - Požadavky na provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60921 (360512) - květen 2005 aktuální vydání

Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

715 Kč

ČSN EN 62811 (360513) - leden 2016

Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení - Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60923 ed. 2 (360514) - květen 2006 aktuální vydání

Příslušenství pro světelné zdroje - Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) - Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

675 Kč

ČSN EN IEC 62442-1 ed. 2 (360515) - březen 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. březnu 2025 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN IEC 62442-1 ed. 3 (360515) - září 2022

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Ovládací zařízení pro zářivky - Metoda měření celkového příkonu obvodů ovládacího zařízení a jejich účinnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62442-2 ed. 2 (360515) - březen 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro vysokotlaké výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.19t, Z1 9.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. březnu 2025 (přejít na náhradu).

392 Kč

ČSN EN IEC 62442-2 ed. 3 (360515) - září 2022

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 2: Ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62442-3 ed. 2 (360515) - leden 2019

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. březnu 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 62442-3 ed. 3 (360515) - září 2022

Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61048 ed. 2 (360525) - prosinec 2006 aktuální vydání

Příslušenství pro světelné zdroje - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.16t

475 Kč

ČSN EN 61049 (360526) - červenec 1994

Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení

190 Kč

ČSN EN 61050 (360530) - říjen 1996

Transformátory pro svíticí trubice se sekundárním napětím bez zátěže vyšším než 1 000 V (všeobecně nazývané neonové transformátory). Všeobecné a bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.97t

530 Kč

ČSN EN 62386-101 ed. 2 (360540) - srpen 2015 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 000 Kč

ČSN EN 62386-102 ed. 2 (360540) - srpen 2015 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 400 Kč

ČSN EN 62386-103 (360540) - srpen 2015

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 040 Kč

ČSN EN 62386-201 ed. 2 (360540) - březen 2016 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62386-202 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62386-203 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 203: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výbojky (kromě zářivek) (zařízení typ 2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62386-204 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 204: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nízkovoltové halogenové žárovky (zařízení typ 3)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62386-205 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 205: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Napájecí napětí pro regulátory žárovek (zařízení typ 4)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62386-206 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-208 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62386-209 (360540) - duben 2012

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN EN 62386-210 (360540) - prosinec 2011

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62386-301 (360540) - únor 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 301: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Tlačítka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-302 (360540) - únor 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 302: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Výhradní vstupní zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-303 (360540) - únor 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 303: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Čidlo obsazenosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-304 (360540) - únor 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 304: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Světelné čidlo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62386-104 (360540) - leden 2020

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 104: Obecné požadavky - Bezdrátové a alternativní komponenty kabelového systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 62386-105 (360540) - listopad 2020

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 105: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Přenos pevně zabudovaného programu (firmware)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62386-207 ed. 2 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62386-216 (360540) - listopad 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-217 (360540) - listopad 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 217: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Ovládací zařízení s tepelnou ochranou (zařízení typ 16)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-218 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-220 (360540) - září 2019

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 220: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Centrálně napájený nouzový provoz (zařízení typ 19)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62386-221 (360540) - leden 2019

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-222 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 222: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Tepelná ochrana světelného zdroje (zařízení typ 21)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-224 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-332 (360540) - srpen 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 332: Zvláštní požadavky - Vstupní zařízení - Zpětná vazba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

382 Kč

ČSN EN IEC 62386-333 (360540) - prosinec 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62756-1 (360541) - březen 2016

Digitální řízení osvětlení signálem ze strany zátěže (DLT) - Část 1: Základní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 63128 (360550) - leden 2020

Řízené rozhraní stmívatelného osvětlení - Analogové napěťově stmívatelné rozhraní pro elektronické ovládací zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61047 ed. 2 (360581) - březen 2005 aktuální vydání

Elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napětí pro žárovky - Požadavky na provedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60929 ed. 4 (360596) - říjen 2011

Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.12t, A1 8.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 010 Kč

ČSN EN 60598-1 ed. 6 (360600) - srpen 2015

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, A1 5.18t, Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 19. březnu 2024 (přejít na náhradu).

1 662 Kč

ČSN EN 60598-2-1 (360600) - březen 1997

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 1: Stacionární svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.21t

Norma bude zrušena k 7. květnu 2024 (přejít na náhradu).

157 Kč

ČSN EN 60598-2-10 ed. 2 (360600) - březen 2004

Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.05t

250 Kč

ČSN EN 60598-2-11 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.23t

420 Kč

ČSN EN 60598-2-12 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-12: Zvláštní požadavky - Orientační svítidla pro přímé zasunutí do zásuvky

190 Kč

ČSN EN 60598-2-13 (360600) - březen 2007

Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.12t, A2 1.17t, A11 2.22t

605 Kč

ČSN EN 60598-2-14 (360600) - listopad 2009

Svítidla - Část 2-14: Zvláštní požadavky - Svítidla s neonovými výbojovými trubicemi se studeným zápalem a obdobná zařízení

340 Kč

ČSN EN 60598-2-18 (360600) - srpen 1996

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

250 Kč

ČSN EN 60598-2-19 (360600) - prosinec 1993

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 19: Svietidlá s priestupom vzduchu (bezpečnostné požiadavky)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 1.99t

315 Kč

ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 (360600) - srpen 2012 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Zápustná svítidla

190 Kč

ČSN EN 60598-2-20 ed. 3 (360600) - září 2015

Svítidla - Část 2-20: Zvláštní požadavky - Světelné řetězy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

360 Kč

ČSN EN 60598-2-21 (360600) - prosinec 2015 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-21: Zvláštní požadavky - Světelná lana

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.18t

250 Kč

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600) - srpen 2015

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, Oprava 2 4.18t, A1 9.20t, Z1 12.22t

Norma bude zrušena k 24. červnu 2025 (přejít na náhradu).

612 Kč

ČSN EN 60598-2-23 (360600) - květen 1998

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.01t, Z2 6.21t

Norma bude zrušena k 15. lednu 2024 (přejít na náhradu).

347 Kč

ČSN EN 60598-2-24 ed. 2 (360600) - březen 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu

190 Kč

ČSN EN 60598-2-25 (360600) - květen 1997

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 25: Svítidla pro použití ve zdravotnických prostorech, nemocnicích a léčebnách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.05t

355 Kč

ČSN EN 60598-2-3 ed. 2 (360600) - září 2003 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.05t, A1 9.11t

375 Kč

ČSN EN 60598-2-4 ed. 2 (360600) - červen 2018 aktuální vydání

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 4: Přemístitelná svítidla pro obecné použití

230 Kč

ČSN EN 60598-2-5 ed. 2 (360600) - květen 2016 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-5: Zvláštní požadavky - Širokoúhlé světlomety

230 Kč

ČSN EN 60598-2-8 ed. 2 (360600) - únor 2014 aktuální vydání

Svítidla - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Ruční svítidla

230 Kč

ČSN EN 60598-2-9 (360600) - červen 1995

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 9: Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.96t

315 Kč

ČSN EN IEC 60598-1 ed. 7 (360600) - srpen 2021

Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.22t, Oprava 1 12.22t

1 535 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-1 ed. 2 (360600) - červenec 2021

Svítidla - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Stacionární svítidla

230 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-17 (360600) - červen 2018

Svítidla - Část 2-17: Zvláštní požadavky - Svítidla na osvětlování jevišť, televizních, filmových a fotografických studií (venkovní a vnitřní)

230 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-22 ed. 3 (360600) - prosinec 2022

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-23 ed. 2 (360600) - červen 2021

Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí

230 Kč

ČSN EN 62870 (360604) - červen 2016

Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizací - Bezpečnostní sekundární obvody v sériových obvodech - Obecné požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62722-1 (360610) - duben 2016

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma bude zrušena k 19. červenci 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62722-2-1 (360610) - září 2016

Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2 (360610) - únor 2023

Vlastnosti svítidel - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 60570 ed. 2 (360611) - prosinec 2003 aktuální vydání

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.18t, A2 9.20t

655 Kč

ČSN EN 61995-1 (360615) - březen 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.17t, A11 12.21t

865 Kč

ČSN EN 61995-2 (360615) - prosinec 2009

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely - Část 2: Noremní listy pro DCL

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

355 Kč

ČSN EN 50171 (360630) - prosinec 2001

Centrální napájecí systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.07t, Z1 10.22t

Norma bude zrušena k 15. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

282 Kč

ČSN EN 50171 ed. 2 (360630) - říjen 2022 nové vydání

Centrální bezpečnostní napájecí systémy

340 Kč

ČSN EN 50172 (360631) - únor 2005

Systémy nouzového únikového osvětlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.06t

250 Kč

ČSN EN 62034 ed. 2 (360632) - říjen 2012 aktuální vydání

Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií

340 Kč

ČSN EN 62504 (360701) - březen 2015

Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 62560 (360701) - srpen 2013

Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.16t, A11 9.19t

695 Kč

ČSN EN 62612 (360701) - březen 2014

LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.17t, A11 1.18t, Oprava 1 2.19t, Oprava 2 2.19t, A2 3.19t

1 025 Kč

ČSN EN 62776 (360701) - září 2015

Dvoupaticové LED světelné zdroje konstruované jako náhrada zářivek - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62838 (360701) - květen 2016

LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem, napájené střídavým napětím s efektivní hodnotou nepřevyšující 50 V nebo stejnosměrným napětím 120 V bez zvlnění - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

250 Kč

ČSN EN 62868 (360701) - září 2016

Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

Norma bude zrušena k 5. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (360701) - září 2020

LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

465 Kč

ČSN EN IEC 62868-1 (360701) - březen 2022

Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

340 Kč

ČSN EN IEC 62868-2-1 (360701) - květen 2022

Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na částečně integrované OLED moduly

190 Kč

ČSN EN IEC 62868-2-2 (360701) - květen 2022

Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na integrované OLED moduly

230 Kč

ČSN EN IEC 62868-2-3 (360701) - květen 2022

Organické LED světelné zdroje (OLED) pro všeobecné osvětlování - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Pružné OLED dlaždice a panely

230 Kč

ČSN EN IEC 63013 (360701) - květen 2020

LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62922 (360702) - červenec 2017

Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.22t

570 Kč

ČSN EN IEC 63146 (360702) - prosinec 2019

LED součástky pro všeobecné osvětlování - Údajový list

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62707-1 (360710) - srpen 2014

Klasifikace LED světelných zdrojů podle chromatičnosti - Část 1: Obecné požadavky a oblast bílé barvy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

630 Kč

ČSN EN 62931 (360710) - září 2017

Trubicové LED světelné zdroje s paticemi GX16,5-t - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - říjen 2006

Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.23t

Norma bude zrušena k 6. červnu 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 50419 ed. 2 (360800) - leden 2023 nové vydání

Značení elektrických a elektronických zařízení (EEZ) s ohledem na oddělený sběr odpadu EEZ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI IEC/TR 62635 (360801) - září 2013

Pokyn k informacím, které poskytují výrobci a zpracovatelská zařízení k ukončení životnosti elektrických a elektronických zařízení a k výpočtu jejich recyklovatelnosti

340 Kč

ČSN EN 62542 (360810) - květen 2014

Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů - Slovník termínů

230 Kč

TNI CLC/TR 45550 (360820) - květen 2021

Definice vztahující se k materiálové efektivnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 45552 (360822) - září 2020

Obecná metoda pro hodnocení životnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45553 (360823) - leden 2021

Obecná metoda pro hodnocení přepracovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 45554 (360824) - září 2020

Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45555 (360825) - červen 2020

Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45556 (360826) - leden 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie

230 Kč

ČSN EN 45557 (360827) - listopad 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu recyklovaného materiálu ve výrobcích spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 45558 (360828) - leden 2020

Obecná metoda pro deklaraci použitých kritických surovin ve výrobcích spojených se spotřebou energie

440 Kč

ČSN EN 45559 (360829) - leden 2020

Metody pro poskytování informací týkajících se aspektů materiálové efektivnosti výrobků spojených se spotřebou energie

350 Kč

ČSN EN 60704-1 ed. 2 (361008) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 8.13t, Z1 2.22t

447 Kč

ČSN EN 60704-2-1 ed. 3 (361008) - červen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.21t

Norma bude zrušena k 4. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60704-2-10 ed. 2 (361008) - červen 2012 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-10: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, trouby, grily, mikrovlnné trouby a jakékoliv jejich kombinace

230 Kč

ČSN EN 60704-2-11 (361008) - prosinec 1999

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-11: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro přípravu potravin

230 Kč

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3 (361008) - červenec 2017

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

230 Kč

ČSN EN 60704-2-14 (361008) - listopad 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.15t, A1 12.19t

545 Kč

ČSN EN 60704-2-2 ed. 2 (361008) - listopad 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-2: Zvláštní požadavky na teplovzdušné ventilátory

230 Kč

ČSN EN 60704-2-3 ed. 3 (361008) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-3: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

230 Kč

ČSN EN 60704-2-4 ed. 3 (361008) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 9.20t

355 Kč

ČSN EN 60704-2-5 ed. 2 (361008) - květen 2006 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrická akumulační pokojová topidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.15t

355 Kč

ČSN EN 60704-2-6 ed. 2 (361008) - únor 2013 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-6: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

230 Kč

ČSN EN 60704-2-8 (361008) - září 1998

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 13. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN 60704-2-9 (361008) - červen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-9: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů

230 Kč

ČSN EN 60704-3 ed. 3 (361008) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60704-1 ed. 3 (361008) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-1 ed. 4 (361008) - srpen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače pro čištění za sucha

230 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-16 (361008) - listopad 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-16: Zvláštní požadavky na pračky se sušičkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

475 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-17 (361008) - srpen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-17: Zvláštní požadavky na robotické vysavače pro čištění za sucha

230 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-18 (361008) - září 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-18: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívače vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2 (361008) - září 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-8 ed. 2 (361008) - říjen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky, strojky pro stříhání nebo strojky pro zastřihování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61770 ed. 2 (361020) - duben 2010 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.11t, A11 10.18t, A1 11.19t, A12 10.22t

1 045 Kč

ČSN EN 50416 (361025) - září 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

580 Kč

ČSN EN 60335-1 (361040) - březen 1997

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.97t, A1 4.98t, A13 4.99t, A14 8.99t, A15 1.01t, A2 8.01t, A16 1.02t, Z1 5.03t, Oprava 1 6.04t, Oprava 2 3.10t

1 987 Kč

ČSN EN 60335-2-64 ed. 2 (361040) - listopad 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-64: Zvláštní požadavky na elektrické kuchyňské stroje pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.02t, A1 2.03t

590 Kč

ČSN EN 50106 ed. 2 (361045) - červen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání EN 60335-1

350 Kč

ČSN EN 50410 (361045) - říjen 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na spotřebiče připomínající roboty

190 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 2 (361045) - květen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.04t, A11 9.04t, A1 7.05t, Oprava 2 4.06t, A12 12.06t, Oprava 3 4.07t, A2 4.07t, Z1 11.07t, A13 7.09t, Oprava 4 3.10t, A14 11.10t, A15 3.12t, Z3 11.14t

2 399 Kč

ČSN EN 60335-2-10 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování podlah a na spotřebiče pro kartáčování za mokra

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.08t

355 Kč

ČSN EN 60335-2-101 (361045) - červenec 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 4.15t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-105 (361045) - září 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A11 9.10t, A2 6.20t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 27. září 2024 (přejít na náhradu).

637 Kč

ČSN EN 60335-2-106 (361045) - leden 2008

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

370 Kč

ČSN EN 60335-2-108 (361045) - únor 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

230 Kč

ČSN EN 60335-2-109 (361045) - leden 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.18t, A2 12.18t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4 (361045) - leden 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 6.13t, A1 7.15t, A2 4.19t, Z1 1.23t

Norma bude zrušena k 2. květnu 2025 (přejít na náhradu).

877 Kč

ČSN EN 60335-2-12 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na ohřívací desky a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 11.19t, A11 12.19t

670 Kč

ČSN EN 60335-2-13 ed. 3 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 6.13t, A1 11.19t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3 (361045) - březen 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.09t, A11 9.12t, Oprava 2 7.16t, A12 8.16t

810 Kč

ČSN EN 60335-2-16 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, A2 6.12t, A11 1.19t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-2 ed. 3 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 6.13t, A1 8.13t

590 Kč

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2 (361045) - leden 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.05t, Oprava 1 10.07t, Oprava 2 4.08t, A2 7.09t, Oprava 3 10.11t, Z1 10.21t

Norma bude zrušena k 18. červnu 2024 (přejít na náhradu).

682 Kč

ČSN EN 60335-2-23 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-23: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 1.09t, A11 3.11t, Oprava 2 2.13t, A2 7.15t

885 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5 (361045) - listopad 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.19t, A2 7.19t, A11 2.21t

1 095 Kč

ČSN EN 60335-2-26 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-26: Zvláštní požadavky na hodiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 9.20t

440 Kč

ČSN EN 60335-2-28 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-28: Zvláštní požadavky na šicí stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 2.19t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 (361045) - prosinec 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 7.10t, A11 2.19t, Z1 8.22t

Norma bude zrušena k 15. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3 (361045) - srpen 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 11.12t, Oprava 1 6.15t, A1 9.20t, A12 12.20t

790 Kč

ČSN EN 60335-2-32 ed. 2 (361045) - březen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.09t, A2 7.15t, Z1 10.21t

Norma bude zrušena k 21. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN 60335-2-36 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, Oprava 1 4.08t, A2 12.08t, A11 11.12t

810 Kč

ČSN EN 60335-2-37 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.08t, A1 12.08t, A11 11.12t, A12 8.16t

800 Kč

ČSN EN 60335-2-38 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.08t, A1 12.08t

485 Kč

ČSN EN 60335-2-39 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.05t, Oprava 1 4.08t, A2 4.09t

500 Kč

ČSN EN 60335-2-4 ed. 3 (361045) - září 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.15t, A11 1.19t, A2 2.20t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-40 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 1.05t, A12 9.05t, Oprava 1 6.06t, A1 10.06t, A2 2.10t, Oprava 2 10.11t, A13 6.12t, Oprava 3 1.14t, Oprava 4 3.16t

1 375 Kč

ČSN EN 60335-2-41 ed. 2 (361045) - duben 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.04t, A2 9.10t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 24. prosinci 2024 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN 60335-2-42 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 4.09t, A11 11.12t

675 Kč

ČSN EN 60335-2-43 ed. 2 (361045) - duben 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.06t, A2 5.09t, Z1 3.21t

Norma bude zrušena k 11. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

412 Kč

ČSN EN 60335-2-44 ed. 2 (361045) - srpen 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 6.12t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-45 ed. 2 (361045) - září 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 6.12t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-47 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 3.09t, A11 11.12t, A2 6.20t

845 Kč

ČSN EN 60335-2-48 ed. 3 (361045) - říjen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 12.08t, A11 11.12t, A2 6.20t

795 Kč

ČSN EN 60335-2-49 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.06t, Oprava 2 5.08t, A1 4.09t, A11 11.12t, A2 6.20t

990 Kč

ČSN EN 60335-2-50 ed. 3 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.08t, A1 11.08t

425 Kč

ČSN EN 60335-2-51 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-51: Zvláštní požadavky na pevně připojená oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 6.12t

440 Kč

ČSN EN 60335-2-52 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 3.11t, Oprava 1 2.13t, A12 5.20t

650 Kč

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3 (361045) - červen 2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 4.13t, Oprava 1 4.15t, A1 4.16t, A2 8.22t, A12 8.22t

815 Kč

ČSN EN 60335-2-55 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-55: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 2.19t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-58 ed. 2 (361045) - září 2005 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.08t, A1 12.08t, A11 10.10t, A2 5.16t, A12 6.16t

1 235 Kč

ČSN EN 60335-2-59 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-59: Zvláštní požadavky na hubiče hmyzu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.06t, A2 6.10t, A11 2.19t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-60 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a na vířivé lázně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.05t, A2 5.09t, A12 10.10t, A11 10.10t

670 Kč

ČSN EN 60335-2-61 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-61: Zvláštní požadavky na akumulační topidla pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, A2 5.09t, A11 7.20t, A12 2.22t

795 Kč

ČSN EN 60335-2-62 ed. 2 (361045) - září 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.08t, A1 12.08t, Z1 2.23t

Norma bude zrušena k 27. květnu 2025 (přejít na náhradu).

517 Kč

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.04t, A1 12.08t, A11 12.12t, A2 1.23t, A12 1.23t

880 Kč

ČSN EN 60335-2-66 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-66: Zvláštní požadavky na ohřívače pro vodní matrace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 12.08t, A2 6.12t, A11 12.19t

625 Kč

ČSN EN 60335-2-7 ed. 4 (361045) - červenec 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, A11 3.14t, A2 2.20t

790 Kč

ČSN EN 60335-2-70 ed. 2 (361045) - červenec 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.08t, A2 11.19t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.06t, A2 6.10t, A11 12.21t

545 Kč

ČSN EN 60335-2-74 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.07t, A2 6.10t, A11 2.19t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2 (361045) - březen 2005 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.05t, A11 12.06t, A2 5.09t, A12 10.10t

880 Kč

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2 (361045) - říjen 2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.06t, A11 9.08t, A12 7.11t, Oprava 1 1.14t, A2 7.15t, Z2 6.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. září 2024 (přejít na náhradu).

1 337 Kč

ČSN EN 60335-2-77 ed. 3 (361045) - srpen 2011

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické sekačky trávy vedené ručně před sebou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.21t

Norma bude zrušena k 6. srpnu 2025 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN 60335-2-78 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 7.20t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-80 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-80: Zvláštní požadavky na ventilátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.04t, A2 12.09t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-81 ed. 2 (361045) - březen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.07t, A2 6.12t

590 Kč

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2 (361045) - květen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 8.20t, Z1 7.22t

Norma bude zrušena k 25. březnu 2025 (přejít na náhradu).

512 Kč

ČSN EN 60335-2-83 (361045) - květen 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-83: Zvláštní požadavky na elektrické topné zařízení okapových žlabů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.09t

315 Kč

ČSN EN 60335-2-84 ed. 2 (361045) - duben 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na toalety

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 11.19t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 11. říjnu 2024 (přejít na náhradu).

577 Kč

ČSN EN 60335-2-85 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-85: Zvláštní požadavky na napařovače látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A11 2.19t, A2 10.20t

605 Kč

ČSN EN 60335-2-86 ed. 2 (361045) - únor 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.06t, A2 6.16t, A11 8.16t, A12 4.18t

885 Kč

ČSN EN 60335-2-88 ed. 2 (361045) - září 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-88: Zvláštní požadavky na zvlhčovače určené pro použití s topnými, větracími nebo klimatizačními systémy

340 Kč

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2 (361045) - listopad 2010

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.16t, A2 12.17t, Z1 1.23t

Norma bude zrušena k 4. květnu 2025 (přejít na náhradu).

827 Kč

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2 (361045) - leden 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.04t, A2 12.06t, A12 7.08t, A13 6.11t, Oprava 1 2.13t

925 Kč

ČSN EN 60335-2-90 ed. 3 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.11t, Z1 1.22t

Norma bude zrušena k 20. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

662 Kč

ČSN EN 60335-2-96 (361045) - červenec 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.04t, A2 8.09t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 20. září 2024 (přejít na náhradu).

827 Kč

ČSN EN 60335-2-97 ed. 2 (361045) - červen 2007 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 8.09t, A2 7.10t, A12 7.15t

710 Kč

ČSN EN 60335-2-98 ed. 2 (361045) - duben 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.05t, A2 5.09t, A11 12.19t

670 Kč

ČSN EN 60335-2-99 (361045) - březen 2004

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-99: Zvláštní požadavky na elektrické odsávače par pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.19t

530 Kč

ČSN EN 62233 (361046) - říjen 2008

Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob

570 Kč

ČSN EN 50434 (361050) - leden 2015

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na drtiče a štěpkovače napájené ze sítě

550 Kč

ČSN EN 50569 (361050) - květen 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické odstředivky prádla pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

475 Kč

ČSN EN 50570 (361050) - květen 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické bubnové sušičky pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

565 Kč

ČSN EN 50571 (361050) - květen 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pračky pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.18t

475 Kč

ČSN EN 50615 (361050) - září 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na zařízení pro prevenci a potlačení požáru u elektrických varných desek (varných povrchů)

230 Kč

ČSN EN 50636-2-100 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě

440 Kč

ČSN EN 50636-2-107 (361050) - srpen 2015

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.18t, A2 5.20t, A3 10.21t

1 135 Kč

ČSN EN 50636-2-91 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené

550 Kč

ČSN EN 50636-2-92 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě

550 Kč

ČSN EN 50636-2-94 (361050) - listopad 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy

440 Kč

ČSN EN 50706 (361050) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na elektrické rotační žehliče pro komerční použití

340 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3 (361050) - září 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.14t, A11 11.14t, Z1 11.14t, Z2 5.16t, A13 2.18t, Oprava 2 7.19t, A1 12.19t, A2 12.19t, A14 3.20t, A15 12.21t

2 929 Kč

ČSN EN 60335-2-102 ed. 2 (361050) - červen 2016 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje

340 Kč

ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (361050) - červenec 2015 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken

550 Kč

ČSN EN 60335-2-15 ed. 3 (361050) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 1.19t, A1 2.22t, A12 2.22t, A2 2.22t

850 Kč

ČSN EN 60335-2-17 ed. 3 (361050) - červenec 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky, oděvy a podobné ohebné tepelné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.19t, A1 9.20t, A2 12.21t

1 055 Kč

ČSN EN 60335-2-21 ed. 3 (361050) - říjen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.22t

475 Kč

ČSN EN 60335-2-25 ed. 5 (361050) - srpen 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.16t, A2 8.16t, Z1 6.22t

Norma bude zrušena k 27. září 2024 (přejít na náhradu).

697 Kč

ČSN EN 60335-2-27 ed. 4 (361050) - duben 2014

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.20t, A2 10.20t, Oprava 1 6.22t

790 Kč

ČSN EN 60335-2-3 ed. 3 (361050) - červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.21t

465 Kč

ČSN EN 60335-2-31 ed. 3 (361050) - květen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par

230 Kč

ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (361050) - říjen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory

350 Kč

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3 (361050) - červenec 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.20t, A2 2.22t

655 Kč

ČSN EN 60335-2-5 ed. 3 (361050) - srpen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 6.20t, A1 5.21t

655 Kč

ČSN EN 60335-2-53 ed. 3 (361050) - duben 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun a infračervené kabiny

340 Kč

ČSN EN 60335-2-6 ed. 3 (361050) - prosinec 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na nepřenosné sporáky, varné desky, trouby a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 9.20t, A1 9.20t

755 Kč

ČSN EN 60335-2-67 ed. 4 (361050) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití

440 Kč

ČSN EN 60335-2-68 ed. 4 (361050) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití

440 Kč

ČSN EN 60335-2-69 ed. 4 (361050) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití

590 Kč

ČSN EN 60335-2-72 ed. 2 (361050) - březen 2013 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční použití

550 Kč

ČSN EN 60335-2-79 ed. 4 (361050) - leden 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou

550 Kč

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3 (361050) - duben 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.16t

465 Kč

ČSN EN 60335-2-95 ed. 3 (361050) - květen 2015

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.15t, A2 11.19t

600 Kč

ČSN EN 62784 (361050) - duben 2019

Vysavače a odsavače prachu poskytující úroveň ochrany zařízení Dc pro sběr hořlavých prachů - Zvláštní požadavky

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.22t, A11 8.22t

480 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-11 ed. 5 (361050) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.23t

475 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-110 (361050) - únor 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-110: Zvláštní požadavky na mikrovlnné spotřebiče se zasouvacími nebo kontaktními aplikátory pro komerční použití

440 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-111 (361050) - květen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-111: Zvláštní požadavky na elektrické matrace typu ondol s neohebnou vyhřívanou částí

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-25 ed. 6 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

580 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3 (361050) - srpen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.22t

530 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-32 ed. 3 (361050) - říjen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-32: Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-41 ed. 3 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

460 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-43 ed. 3 (361050) - březen 2021

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-43: Zvláštní požadavky na sušiče prádla a ručníků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

355 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-62 ed. 3 (361050) - únor 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

340 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-71 ed. 3 (361050) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-76 ed. 3 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

780 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-82 ed. 3 (361050) - červenec 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

340 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-84 ed. 3 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-84: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro toalety

230 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-87 ed. 3 (361050) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.22t

465 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3 (361050) - leden 2023

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.23t

780 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-90 ed. 4 (361050) - leden 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.22t

740 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-96 ed. 2 (361050) - červen 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.22t

565 Kč

ČSN 36 1060-12 (361060) - květen 1991

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ohrievacie dosky pre domácnosť. Metódy funkčných skúšok

125 Kč

ČSN CLC/TS 50677 (361060) - říjen 2022 nové vydání

Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování účinnosti máchání měřením obsahu povrchově aktivních látek v textilních materiálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN CLC/TS 50707 (361060) - prosinec 2020

Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování teploty uvnitř prací náplně

230 Kč

ČSN EN 50193-1 ed. 2 (361060) - leden 2017 aktuální vydání

Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

465 Kč

ČSN EN 50193-2-1 (361060) - listopad 2016

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

465 Kč

ČSN EN 50193-2-2 (361060) - září 2017

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

355 Kč

ČSN EN 50229 ed. 4 (361060) - březen 2016

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.16t, Z1 5.21t

Norma bude zrušena k 13. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

492 Kč

ČSN EN 50242 ed. 3 (361060) - leden 2017

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma byla zrušena k 27. březnu 2023 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50350 (361060) - březen 2005

Řídicí systémy nabíjení elektrických topidel akumulačního typu pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50440 (361060) - srpen 2016

Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

465 Kč

ČSN EN 50523-1 (361060) - červen 2010

Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 1: Specifikace funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50523-2 (361060) - červen 2010

Komunikace propojených systémů spotřebičů pro domácnost - Část 2: Struktury dat

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50559 (361060) - říjen 2013

Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN 50563 (361060) - září 2012

Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

295 Kč

ČSN EN 50564 (361060) - prosinec 2011

Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby energie nízkého příkonu

440 Kč

ČSN EN 50594 (361060) - listopad 2018

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce bubnových sušiček určených pro komerční účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50597 ed. 2 (361060) - duben 2019

Spotřeba energie výdejních strojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.21t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 50631-1 (361060) - březen 2018

Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 500 Kč

ČSN EN 50640 (361060) - listopad 2018

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce praček prádla určených pro komerční účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 60299 ed. 2 (361060) - březen 2015 aktuální vydání

Elektrické přikrývky pro domácnost - Metody měření funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60312 ed. 2 (361060) - listopad 2008 aktuální vydání

Vysavače pro domácnost - Metody měření funkce

570 Kč

ČSN EN 60312-1 ed. 2 (361060) - listopad 2017 aktuální vydání

Vysavače pro domácnost - Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 2.23t

1 360 Kč

ČSN EN 60350-1 ed. 2 (361060) - duben 2017 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.22t

780 Kč

ČSN EN 60350-2 ed. 2 (361060) - červen 2018 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 2: Varné desky - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.22t

780 Kč

ČSN EN 60379 (361060) - listopad 2004

Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely

230 Kč

ČSN EN 60436 (361060) - červenec 2020

Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 5.21t, Oprava 1 8.21t, A12 1.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 855 Kč

ČSN EN 60442 (361060) - říjen 1999

Elektrické opékače topinek pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.03t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

382 Kč

ČSN EN 60456 ed. 4 (361060) - listopad 2016

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

1 840 Kč

ČSN EN 60531 (361060) - březen 2001

Elektrická akumulační topidla pro vytápění místností - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

372 Kč

ČSN EN 60619 (361060) - duben 1996

Elektrické spotřebiče pro přípravu potravin. Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.97t, A2 6.05t

655 Kč

ČSN EN 60661 ed. 2 (361060) - listopad 2014 aktuální vydání

Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost

350 Kč

ČSN EN 60675 (361060) - březen 1997

Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.99t, A2 1.19t, A11 12.19t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

594 Kč

ČSN EN 60705 ed. 2 (361060) - srpen 2015 aktuální vydání

Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 3.19t

670 Kč

ČSN EN 60734 ed. 3 (361060) - květen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost - Funkce - Voda pro zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61121 ed. 3 (361060) - listopad 2013

Bubnové sušičky pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.19t

780 Kč

ČSN EN 61254 (361060) - červenec 1996

Elektrické holicí strojky. Metody pro měření funkčních vlastností

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61255 ed. 2 (361060) - březen 2015 aktuální vydání

Elektrické vyhřívané podušky pro domácnost - Metody měření funkce

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61309 (361060) - duben 1997

Hlubokoponorné smažiče pro použití v domácnosti - Metody měření funkce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61591 (361060) - říjen 1998

Sporákové odsavače par pro domácnost - Metody pro měření vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.07t, A2 9.11t, A11 8.14t, A12 8.15t, Z1 12.20t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 10. červenci 2023 (přejít na náhradu).

1 092 Kč

ČSN EN 61817 (361060) - listopad 2002

Přenosné spotřebiče na vaření, grilování a podobné účely pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.05t

475 Kč

ČSN EN 61855 (361060) - prosinec 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost pro ošetřování vlasů - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma bude zrušena k 16. září 2025 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 62552-1 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62552-2 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 2: Požadavky na funkci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62552-3 (361060) - září 2020

Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 3: Spotřeba energie a objem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 62849 (361060) - duben 2017

Metody vyhodnocování funkce mobilních robotů pro domácnost

340 Kč

ČSN EN 62863 (361060) - květen 2018

Metody měření funkce elektrických strojků pro stříhání nebo zastřihování vlasů pro domácnost

230 Kč

ČSN EN 62885-3 (361060) - duben 2017 aktuální vydání

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 3: Spotřebiče pro čištění koberců za mokra - Metody měření funkce

340 Kč

ČSN EN 62929 (361060) - březen 2015

Robotické vysavače pro domácnost - Čištění za sucha: Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.21t

Norma bude zrušena k 2. prosinci 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 60311 ed. 3 (361060) - květen 2021 aktuální vydání

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

550 Kč

ČSN EN IEC 60665 (361060) - červenec 2019

Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60675-2 (361060) - červen 2021

Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2: Doplňující požadavky na měření faktoru sálání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60675-3 (361060) - červen 2021

Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 3: Doplňující požadavky na měření účinnosti sálání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 60879 (361060) - listopad 2019

Komfortní ventilátory a regulátory pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61591 ed. 2 (361060) - prosinec 2020

Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN IEC 61855 ed. 2 (361060) - únor 2023

Elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62512 (361060) - květen 2021

Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

890 Kč

ČSN EN IEC 62885-4 (361060) - únor 2021

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 4: Bezpřívodové vysavače pro vysávání za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62885-5 (361060) - duben 2019

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 5: Vysokotlaké čističe a čističe parou pro domácnost a komerční použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62885-8 (361060) - únor 2020

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 8: Vysavače pro vysávání za sucha pro komerční účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 62885-9 (361060) - květen 2020

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 9: Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63008 (361060) - květen 2021 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Přístupnost ovládacích prvků, dvířek, vík, zásuvek a držadel

340 Kč

ČSN EN IEC 63086-1 (361060) - listopad 2020

Elektrické spotřebiče pro čištění vzduchu pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63136 (361060) - červenec 2020

Elektrické myčky nádobí pro komerční účely - Zkušební metody pro měření funkce

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.21t

370 Kč

ČSN EN IEC 63159-1 (361060) - květen 2022

Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63159-2-1 (361060) - květen 2022

Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-1: Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63159-2-2 (361060) - květen 2022

Elektrické průtokové ohřívače vody pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2-2: Účinnost elektrických průtokových ohřívačů vody použitých pro jedinou sprchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 63169 (361060) - únor 2021

Elektrické chladicí a mrazicí spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Konzervace potravin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63174 (361060) - červenec 2022

Elektrické zubní kartáčky - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 63252 (361060) - únor 2021

Spotřeba energie výdejních strojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63327 (361060) - prosinec 2021

Automatické stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití - Zvláštní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-6 (361060) - únor 2020

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 6: Spotřebiče pro čištění tvrdých podlah za mokra pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC/ASTM 62885-7 (361060) - květen 2021

Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 7: Robotické vysavače pro čištění za sucha pro domácnost nebo podobné použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 60398 ed. 2 (361104) - prosinec 2015 aktuální vydání

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Obecné zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62693 (361104) - prosinec 2013

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervená elektrotepelná zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62798 (361104) - duben 2015

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervené zářiče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 63078 (361104) - červen 2020

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 62076 (361111) - červen 2007

Průmyslová ohřívací zařízení - Zkušební metody pro indukční kanálkové a kelímkové pece

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60703 (361112) - srpen 2009

Zkušební metody pro topná zařízení s elektronovými děly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60779 (361113) - červenec 2006

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 4.09t, Z1 12.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. červenci 2023 (přejít na náhradu).

492 Kč

ČSN EN IEC 60779 ed. 2 (361113) - prosinec 2020

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60676 ed. 2 (361120) - červenec 2012 aktuální vydání

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s přímým obloukem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60683 (361121) - červenec 2012

Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro pece s ponořeným obloukem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61922 (361122) - květen 2003

Indukční vytápěcí instalace - Zkušební metody pro stanovení výkonu generátoru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60239 ed. 2 (361137) - březen 2006 aktuální vydání

Grafitové elektrody u elektrických obloukových pecí - Rozměry a označení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60240-1 (361145) - květen 1997

Charakteristiky elektrických infračervených zářičů určených pro průmyslový ohřev - Část 1: Krátkovlnné infračervené zářiče

190 Kč

ČSN EN 61307 ed. 3 (361155) - únor 2012

Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61308 ed. 2 (361156) - říjen 2006 aktuální vydání

Vysokofrekvenční dielektrická ohřívací zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 36 1174 (361174) - květen 1991

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Prevádzka a konštrukcia točivých elektrických ventilátorov a regulátorov

190 Kč

ČSN 36 1175 (361175) - březen 1994

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ventilátory s regulátormi na striedavý prúd pre domácnosť a na podobné účely

350 Kč

ČSN EN IEC 62115 ed. 2 (361338) - červenec 2020

Elektrické hračky - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 7.20t

1 120 Kč

ČSN EN 62841-1 (361510) - květen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 10.22t

1 340 Kč

ČSN EN 62841-2-1 (361510) - červen 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.19t, A12 3.23t, A1 3.23t

985 Kč

ČSN EN 62841-2-10 (361510) - listopad 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-10: Zvláštní požadavky na ruční míchadla

340 Kč

ČSN EN 62841-2-11 (361510) - srpen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

465 Kč

ČSN EN 62841-2-14 (361510) - květen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na ruční hoblíky

340 Kč

ČSN EN 62841-2-17 (361510) - květen 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na ruční horní frézky

340 Kč

ČSN EN 62841-2-2 (361510) - leden 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na ruční šroubováky a rázové šroubováky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

360 Kč

ČSN EN 62841-2-21 (361510) - říjen 2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na ruční čističe odpadů

340 Kč

ČSN EN 62841-2-4 (361510) - duben 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na ruční rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.16t

250 Kč

ČSN EN 62841-2-5 (361510) - duben 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na ruční kotoučové pily

440 Kč

ČSN EN 62841-2-8 (361510) - březen 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na ruční nůžky na plech a prostřihovače

230 Kč

ČSN EN 62841-2-9 (361510) - říjen 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na ruční závitořezy pro vnitřní závity a závitořezy pro vnější závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.17t

250 Kč

ČSN EN 62841-3-1 (361510) - duben 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.16t, A11 9.18t, A12 9.21t, A1 11.21t

950 Kč

ČSN EN 62841-3-10 (361510) - srpen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.16t, A11 9.18t, A12 12.22t, A1 2.23t

750 Kč

ČSN EN 62841-3-12 (361510) - prosinec 2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-12: Zvláštní požadavky na přenosné stroje na závity

340 Kč

ČSN EN 62841-3-13 (361510) - prosinec 2017

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-13: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky

230 Kč

ČSN EN 62841-3-14 (361510) - červen 2018

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-14: Zvláštní požadavky na přenosné čističe odpadů

340 Kč

ČSN EN 62841-3-4 (361510) - listopad 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.17t, A11 9.18t, A1 8.20t, A12 8.20t

735 Kč

ČSN EN 62841-3-6 (361510) - duben 2015

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.16t, A11 9.18t, A12 12.22t, A1 2.23t

735 Kč

ČSN EN 62841-3-9 (361510) - květen 2016

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.17t, A11 9.18t, Z1 11.20t

Norma bude zrušena k 20. dubnu 2024 (přejít na náhradu).

557 Kč

ČSN EN 62841-4-1 (361510) - srpen 2020

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-1: Zvláštní požadavky na řetězové pily

550 Kč

ČSN EN 62841-4-2 (361510) - listopad 2019

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 2.23t, A1 2.23t

1 220 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-3 (361510) - prosinec 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na ruční brusky, talířové rovinné leštičky a talířové rovinné brusky

570 Kč

ČSN EN IEC 62841-2-6 (361510) - březen 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na ruční kladiva

550 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-5 (361510) - leden 2023

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.23t

420 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-7 (361510) - prosinec 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-7: Zvláštní požadavky na přenosné stěnové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.21t

530 Kč

ČSN EN IEC 62841-3-9 ed. 2 (361510) - listopad 2020

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.20t

540 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-3 (361510) - prosinec 2021

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-3: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 12.21t

1 000 Kč

ČSN EN IEC 62841-4-5 (361510) - květen 2022

Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 4-5: Zvláštní požadavky na střihače trávy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.22t

1 140 Kč

ČSN EN 50632-1 (361520) - únor 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.19t, A2 6.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50632-2-1 (361520) - únor 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky s diamantovým korunkovým vrtákem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-2-11 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

315 Kč

ČSN EN 50632-2-14 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 50632-2-17 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

380 Kč

ČSN EN 50632-2-19 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 50632-2-22 (361520) - únor 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky a drážkovačky zdiva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

380 Kč

ČSN EN 50632-2-3 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky na beton a talířové rovinné brusky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN 50632-2-4 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

315 Kč

ČSN EN 50632-2-5 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 50632-2-6 (361520) - únor 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.20t, A2 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50632-3-1 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 50632-3-3 (361520) - srpen 2017

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-3: Zvláštní požadavky na přenosné hoblovky a tloušťkovačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 50632-3-9 (361520) - prosinec 2016

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 60745-1 ed. 2 (361550) - prosinec 2011

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 900 Kč

ČSN EN 50580 (361551) - listopad 2012

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Zvláštní požadavky na stříkací pistole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

255 Kč

ČSN EN 60745-1 ed. 3 (361551) - prosinec 2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 6.11t, Oprava 1 12.11t, Z1 5.16t

1 217 Kč

ČSN EN 60745-2-12 ed. 2 (361551) - leden 2010 aktuální vydání

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu

230 Kč

ČSN EN 60745-2-13 (361551) - prosinec 2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.11t, Z1 8.20t

Norma bude zrušena k 13. březnu 2024 (přejít na náhradu).

507 Kč

ČSN EN 60745-2-15 (361551) - prosinec 2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.10t, Z1 11.19t