Třída 3697 - Identifikační karty a ochrana dat

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN ISO/IEC 27033-1 (369701) - říjen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 1: Přehled a pojmy

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701) - březen 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-3 (369701) - březen 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-4 (369701) - říjen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 4: Zabezpečení komunikace mezi sítěmi s využitím bezpečnostních bran

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-5 (369701) - březen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN)

230 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-6 (369701) - únor 2019

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 6: Zabezpečení přístupu k bezdrátové IP síti

350 Kč

TNI ISO/IEC TR 29149 (369702) - říjen 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nejlepší postupy pro poskytování a využívání služeb vyznačení času

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27034-1 (369703) - říjen 2014

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost aplikací - Část 1: Přehled a pojmy

590 Kč

ČSN ISO/IEC 29150 (369704) - únor 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Signcryption

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29100 (369705) - březen 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd. 1 2.20t, Z1 12.20t

530 Kč

ČSN EN ISO/IEC 30111 (369706) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29101 (369708) - únor 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec architektury soukromí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.22t

505 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27018 (369709) - listopad 2019

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

415 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27011 (369710) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27017 (369710) - červen 2017

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro cloudové služby založený na ISO/IEC 27002

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.21t

505 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29151 (369711) - srpen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.22t

505 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29134 (369712) - říjen 2018

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro posuzování dopadu na soukromí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

505 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29147 (369713) - listopad 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Odhalování zranitelností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29146 (369714) - září 2023

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec managementu přístupu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/IEC 24760-1 (369716) - listopad 2022

Bezpečnost IT a soukromí - Rámec pro řízení identit - Část 1: Terminologie a pojmy

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 24760-2 (369716) - únor 2023

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 2: Referenční architektura a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 24760-3 (369716) - únor 2023

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec pro řízení identit - Část 3: Postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29184 (369717) - září 2023

Informační technologie - Prohlášení o ochraně soukromí a získání souhlasu online

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27019 (369719) - srpen 2020

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Opatření bezpečnosti informací pro energetický průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO/IEC 27102 (369720) - leden 2022

Správa a řízení bezpečnosti informací - Směrnice pro pojištění kybernetických rizik

230 Kč

ČSN EN 726-1 (369723) - prosinec 1996

Systémy s identifikačními kartami. Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení. Část 1: Přehled systémů

190 Kč

ČSN EN 726-2 (369723) - září 1997 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 2: Bezpečnostní aspekty

440 Kč

ČSN EN 726-3 (369723) - duben 1997

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 3: Aplikačně nezávislé požadavky na karty

770 Kč

ČSN EN 726-4 (369723) - prosinec 1996

Systémy s identifikačními kartami. Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení. Část 4: Aplikačně nezávislé požadavky na koncová zařízení, vztahující se na karty

230 Kč

ČSN EN 726-5 (369723) - listopad 1999

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 5: Metody placení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 726-6 (369723) - říjen 1997 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 6: Telekomunikační možnosti

440 Kč

ČSN EN 726-7 (369723) - listopad 1999

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační karty s integrovanými obvody a koncová zařízení - Část 7: Bezpečnostní modul

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 4909 (369727) - březen 2010

Identifikační karty - Karty pro finanční transakce - Obsah dat magnetického proužku pro stopu 3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1038 (369729) - březen 1997

Systémy s identifikačními kartami - Telekomunikační aplikace - Telefonní automat na karty s integrovanými obvody

230 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-1 (369730) - duben 2010 aktuální vydání

Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 1: Strojově čitelný cestovní pas

1 390 Kč

ČSN ISO/IEC 7501-2 (369730) - červen 1999

Identifikační karty - Strojově čitelné cestovní doklady - Část 2: Strojově čitelná víza

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-1 (369732) - srpen 2017 aktuální vydání

Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 1: Systém číslování

190 Kč

ČSN ISO/IEC 7812-2 (369732) - srpen 2017 aktuální vydání

Identifikační karty - Identifikace vydavatelů karet - Část 2: Postupy pro vyžádání IIN a registraci

230 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) - červen 2019 aktuální vydání

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní

550 Kč

ČSN ISO/IEC 10536-1 (369741) - červen 2001

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s těsnou vazbou - Část 1: Fyzikální charakteristiky

125 Kč

ČSN ISO/IEC 10536-2 (369741) - červen 2001

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Část 2: Rozměry a umístění vazebních oblastí

190 Kč

ČSN ISO/IEC 10536-3 (369741) - červen 2001

Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Část 3: Elektronické signály a procedury resetu

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-1 (369743) - prosinec 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-4 (369743) - duben 2001 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 4: Mechanismy používající kryptografickou kontrolní funkci

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-5 (369743) - prosinec 2011 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 5: Mechanismy používající techniku nulových znalostí

550 Kč

ČSN ISO/IEC 9798-6 (369743) - duben 2012

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 6: Mechanismy využívající manuální přenos dat

350 Kč

ČSN EN 1387 (369744) - prosinec 1997 aktuální vydání

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace - Karty : Všeobecné charakteristiky

190 Kč

ČSN EN 1867 (369746) - červenec 1998

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace - Systém číslování a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet

230 Kč

ČSN EN 1332-1 (369747) - prosinec 2009 aktuální vydání

Systémy identifikačních karet - Rozhraní člověk stroj - Část 1: Zásady návrhu uživatelského rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1332-2 (369747) - červen 1999

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 2: Rozměry a umístění hmatového identifikátoru pro karty ID-1

190 Kč

ČSN EN 1332-3 (369747) - prosinec 2020 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Uživatelské rozhraní - Část 3: Klávesnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1332-4 (369747) - prosinec 2007 aktuální vydání

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 4: Kódování uživatelských požadavků pro osoby se speciálními potřebami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1332-5 (369747) - listopad 2006

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 5: Zvýšené taktilní značky pro odlišné aplikace na ID-1 karty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1545-1 (369748) - září 2015 aktuální vydání

Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 1: Základní datové typy, všeobecný seznam kódů a datových prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 1545-2 (369748) - září 2015 aktuální vydání

Systémy identifikačních karet - Aplikace pro povrchovou dopravu - Část 2: Datové prvky a seznam kódů pro související dopravní a cestovní platby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15320 (369749) - červenec 2008

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní přepravy - Interoperabilita veřejné přepravy osob - Struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 100 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - únor 2019

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky

230 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - květen 2021

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.24t, Oprava 2 3.24t

480 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - duben 2019

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 2 11.21t

675 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - květen 2019

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 2 11.21t

675 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-1 (369762) - březen 2019 aktuální vydání

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na dálku - Část 1: Fyzikální charakteristiky

190 Kč

ČSN EN 17926 (369766) - únor 2024

Systémy řízení ochrany soukromí podle ISO/IEC 27701 - Upřesnění v evropském kontextu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17927 (369767) - únor 2024

Norma pro hodnocení bezpečnosti platforem IoT (SESIP). Efektivní metodika pro posouzení kybernetické bezpečnosti a jeho opětovného použití na souvisící produkty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 17740 (369768) - březen 2024

Požadavky na odborné profily související se zpracováním a ochranou osobních údajů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17799 (369769) - březen 2024

Požadavky na ochranu osobních údajů pro zpracovatelské operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27701 (369770) - říjen 2021

Bezpečnostní techniky - Rozšíření ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 pro řízení ochrany soukromí - Požadavky a směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 27100 (369771) - listopad 2021

Informační technologie - Kybernetická bezpečnost - Přehled a pojmy

340 Kč

ČSN EN 17529 (369772) - říjen 2022

Ochrana dat a soukromí ve fázi návrhu a výchozí ochrana dat a soukromí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 27110 (369773) - leden 2022

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro vývoj rámce kybernetické bezpečnosti

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-2 (369780) - září 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel

550 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-3 (369780) - září 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovou zprávy - Část 3: Mechanismy založené na diskrétních logaritmech

570 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-1 (369782) - červen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 1: Mechanismy používající blokovou šifru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 3.24t

505 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-3 (369782) - březen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MAC) - Část 3: Mechanismy používající univerzální hašovací funkci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 3.24t

405 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-2 (369787) - únor 2012

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19896-1 (369788) - červenec 2023

IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 1: Úvod, pojmy a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19896-2 (369788) - červenec 2023

IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetence testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 2: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu testerů ISO/IEC 19790

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19896-3 (369788) - červenec 2023

IT bezpečnostní techniky - Požadavky na kompetenci testerů a hodnotitelů informační bezpečnosti - Část 3: Požadavky na znalosti, dovednosti a efektivitu hodnotitelů ISO/IEC 15408

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-1 (369789) - květen 2024 nové vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 1: Úvod a obecný model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-2 (369789) - květen 2024 nové vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 2: Bezpečnostní funkční komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-3 (369789) - květen 2024 nové vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 3: Komponenty bezpečnostních záruk

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-4 (369789) - květen 2024

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 4: Rámec pro specifikaci metod a činnosti hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 15408-5 (369789) - květen 2024

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT - Část 5: Předdefinované balíčky bezpečnostních požadavků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - červen 2020 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27006 (369790) - květen 2021

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27007 (369790) - říjen 2020

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.22t

505 Kč

ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny

440 Kč

ČSN ISO/IEC 27004 (369790) - březen 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení

550 Kč

ČSN ISO/IEC 27005 (369790) - prosinec 2023

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Pokyny pro management rizik informační bezpečnosti

550 Kč

ČSN ISO/IEC 27009 (369790) - duben 2021

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Použití ISO/IEC 27001 v jednotlivých odvětvích - Požadavky

340 Kč

ČSN ISO/IEC 27014 (369790) - listopad 2021

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Správa a řízení bezpečnosti informací

230 Kč

ČSN 36 9791 (369791) - prosinec 2018 aktuální vydání

Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC

230 Kč

ČSN 36 9791 ed. A (369791) - prosinec 2018 aktuální vydání

Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC

230 Kč

ČSN ISO/IEC TR 14516 (369791) - květen 2004

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro používání a řízení služeb důvěryhodných třetích stran

440 Kč

ČSN ISO/IEC 15945 (369793) - únor 2004

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace služeb TTP na podporu aplikace digitálních podpisů

570 Kč

ČSN ISO/IEC 7064 (369794) - září 2004

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy kontrolních znaků

340 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-1 (369795) - srpen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 1: Struktura

350 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-3 (369795) - srpen 2013

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 3: Mechanismy vytvářející propojené tokeny

440 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-4 (369795) - říjen 2016

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 4: Sledovatelnost zdroje času

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797) - říjen 2023 aktuální vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27002 (369798) - duben 2023 aktuální vydání

Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Opatření informační bezpečnosti

945 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-1 (369799) - březen 2024 nové vydání

Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 1: Principy a proces

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-2 (369799) - březen 2024 nové vydání

Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty

550 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-3 (369799) - květen 2023

Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 3: Směrnice pro činnosti odezvy na incidenty ICT

350 Kč
foo