ČSN 36 9791 (369791) Aktuální vydání

Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC

ČSN 36 9791 Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Strojově čitelné dokumenty (MRTD, e-cestovní doklady) podporují pro ochranu uložených dat pokročilé bezpečnostní mechanismy. Jedním z těchto mechanismů je tzv. Extended access control (EAC). Jestliže jsou data uložená v MRTD chráněna tímto mechanismem, musí být ověřovací terminál autentizován pomocí MRTD a musí před přístupem k jeho datům prokázat své právo přístupu k nim. EAC spolu s dalšími pokročilými bezpečnostními mechanismy jsou popsány v [BSI-EAC].
Terminálová autentizace provedená před čtením chráněných dat z MRTD je založena na tzv. verifikačních certifikátech (CV), které mohou být verifikovány pomocí MRTD. Přístupová práva daná verifikačnímu terminálu jsou zakódována v tomto certifikátu. Po verifikaci CV certifikátu MRTD udělí terminálu práva přístupu ke svým datům vzhledem k právům zakódovaným v CV certifikátu. Infrastruktura veřejného klíče pro generování a distribuci CV certifikátů je nastíněna v [BSI-EAC]. Tato EAC-PKI bude vytvořena ve všech členských státech EU. Společná certifikační politika pro entity EAC-PKI je prezentována v [EUCP].
Uvnitř svého EAC_PKI provozuje každý stát svou kořenovou certifikační autoritu, tzv. národní verifikační certifikační autoritu (CVCA). Druhá úroveň tohoto PKI je tvořena certifikačními autoritami nazvanými "kontrolní jednotka" (Dokument verifier - DV). Každá DV je propojena s CVCA dané země. DV dostává své certifikáty od národní nebo cizí CVCA a generuje certifikáty pro jí podřízené inspekční systémy (IS). Z tohoto pohledu jsou inspekční systémy koncovými držiteli řetězce certifikátů EAC-PKI.

Označení ČSN 36 9791 (369791)
Katalogové číslo 505874
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2018
Datum účinnosti 1. 1. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135058747
Tato norma nahradila ČSN 36 9791 (369791) z prosince 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 36 97 91
  • ČSN 369791
  • ČSN 36 97 91 : 2018
  • ČSN 369791:2018
  • ČSN 36 9791:2018