ČSN ISO/IEC 29151 (369711)

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací

ČSN ISO/IEC 29151 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Počet organizací zpracovávajících osobně identifikovatelné informace (PII) se zvyšuje, stejně jako množství PII, s nimiž se tyto organizace zabývají. Zároveň také narůstá očekávání společnosti ohledně ochrany PII a bezpečnosti dat týkajících se jednotlivců. Řada zemí rozšiřuje své zákony, aby řešila zvýšený počet narušení dat přitahující pozornost.
Vzhledem k narůstajícímu počtu narušení PII budou organizace, které shromažďují nebo zpracovávají PII, stále více potřebovat návod, jak by měly chránit PII, aby se snížilo riziko narušení soukromí a aby se snížil dopad narušení na organizaci a dotčené jednotlivce. Tato norma poskytuje takový návod.
Norma stanovuje cíle opatření, opatření a směrnice pro implementaci opatření, aby splňovaly požadavky stanovené během posouzení rizik a dopadu souvisejících s ochranou osobně identifikovatelných informací (PII).
Norma specifikuje směrnice založené na ISO/IEC 27002, přičemž bere v úvahu požadavky na zpracování PII, které mohou být použitelné v kontextu prostředí rizik bezpečnosti informací organizace.
Norma platí pro všechny typy a velikosti organizací působících jako správci PII (podle definice v ISO/IEC 29100), včetně veřejných a soukromých společností, vládních subjektů a neziskových organizací, které zpracovávají PII.
Norma nabízí pokyny pro správce PII v širokém rozsahu bezpečnosti informací a opatření ochrany PII, které se běžně používají v mnoha různých organizacích, které se zabývají ochranou PII. Zbývající části norem ISO/IEC, které jsou zde uvedeny, poskytují pokyny nebo požadavky týkající se dalších aspektů celkového procesu ochrany PII.

Označení ČSN ISO/IEC 29151 (369711)
Katalogové číslo 505461
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135054619
Dostupnost skladem (tisk na počkání)