ČSN ISO/IEC 27003 (369790) Aktuální vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny

ČSN ISO/IEC 27003 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN ISOIEC 27003

Tato norma představuje pokyny k požadavkům na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), jak je speci-fikován v normě ISO/IEC 27001, a poskytuje doporučení ("měl by"), možnosti ("může") a oprávnění ("smí") ve vztahu k nim. Účelem této normy není poskytnout obecné pokyny týkající se všech aspektů bezpečnosti informací.
Kapitoly 4 až 10 této normy odrážejí strukturu normy ISO/IEC 27001:2013.
Norma nepřidává žádné nové požadavky na ISMS a s ním související termíny a definice. Organizace by měly odkazovat na požadavky a definice podle ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27000. Organizace implementující ISMS nejsou povinny dodržovat pokyny uvedené v této normě.
Tato norma představuje obecný dokument a má být použitelná pro všechny organizace bez ohledu na typ, velikost nebo povahu. Organizace by měla určit, která část této normy se na ni v souladu s jejím specifickým organizačním kontextem vztahuje (viz ISO/IEC 27001: 2013, kapitola 4).
Některé pokyny mohou být například vhodnější pro velké organizace, ale u velmi malých organizací (například s méně než 10 osobami) mohou být některé pokyny nepodstatné nebo nevhodné.

Označení ČSN ISO/IEC 27003 (369790)
Katalogové číslo 503920
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135039203
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 27003 (369790) z prosince 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO/IEC 27004 (369790)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

ČSN EN ISO/IEC 27007 (369790)
Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací

ČSN EN ISO/IEC 27001 (369797)
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Systémy managementu informační bezpečnosti - Požadavky

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu

foo