ČSN ISO/IEC 27003 (369790) Zrušená norma

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací

ČSN ISO/IEC 27003 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma poskytuje doporučení pro ustanovení a implementaci systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001. Norma je použitelná pro všechny typy organizací, které zavádějí ISMS. Norma vysvětluje proces návrhu a implementace ISMS pomocí popisu zahájení, definování a plánování projektu implementace ISMS. Výsledkem tohoto procesu je finální plán implementace projektu ISMS. Na základě tohoto plánu lze v organizaci realizovat projekt implementace ISMS.
Norma popisuje proces plánování implementace ISMS v pěti etapách: 1. získání souhlasu vedení organizace se zahájením projektu ISMS; 2. definování rozsahu, hranic a politiky ISMS; 3. provedení analýzy požadavků bezpečnosti informací; 4. provedení hodnocení rizik a plánování zvládání rizik; 5. návrh ISMS. Konkrétní finální plán implementace projektu ISMS organizace je hlavním výstupem 5. etapy. Zahrnuje návrh organizace bezpečnosti informací, bezpečnosti ICT, fyzické bezpečnosti a návrh dalších opatření naplňujících specifické požadavky ISMS (normy ISO/IEC 27001) jako je například plán přezkoumání ISMS vedením organizace nebo návrh programu vzdělávání, školení a zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti informací.
V přílohách této normy jsou pak uvedeny kontrolní seznam činností potřebných k ustanovení a implementaci ISMS, popis rolí a odpovědností bezpečnosti informací, informace o interním auditování, struktury politik a informace o monitorování a měření bezpečnosti informací.
Norma má 60 stránek a byla přeložena z anglického originálu.

Označení ČSN ISO/IEC 27003 (369790)
Katalogové číslo 88915
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963889153
Norma byla zrušena k 1. 4. 2018
a nahrazena ČSN ISO/IEC 27003 (369790)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo