ČSN ISO/IEC 27033-6 (369701)

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 6: Zabezpečení přístupu k bezdrátové IP síti

ČSN ISO/IEC 27033-6 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 6: Zabezpečení přístupu k bezdrátové IP síti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V dnešním světě má většina komerčních i vládních organizací své informační systémy propojené sítěmi. S rychlým vývojem veřejně dostupných síťových technologií (zejména s Internetem), nabízejících významné obchodní příležitosti, provádějí organizace stále častěji elektronické obchodování v celosvětovém měřítku a poskytují on-line veřejné služby. Mezi tyto příležitosti patří poskytování datových komunikací s nižšími náklady, využívajících jednoduše Internet jako globální propojovací médium, a dále i propracovanější služby poskytované poskytovateli internetových služeb (ISP).
Nicméně přestože toto prostředí umožňuje významné podnikatelské výhody, přináší nová bezpečnostní rizika, která je třeba řídit. V tomto kontextu se odvětví telekomunikací a informačních technologií snaží hledat nákladově efektivní komplexní bezpečnostní řešení zaměřená na ochranu sítí před škodlivými útoky a neú-myslnými nesprávnými akcemi, která splňují podnikatelské požadavky na důvěrnost, integritu a dostupnost informací a služeb.
Účelem řady norem ISO/IEC 27033 je poskytnout podrobné pokyny týkající se aspektů bezpečnosti správy, provozu a používání sítí informačních systémů a jejich vzájemného propojení. Jednotlivé osoby v rámci or-ganizace, které jsou odpovědné za bezpečnost informací obecně, a zejména bezpečnost sítě, by měly být schopny přizpůsobit obsah tohoto dokumentu tak, aby byly splněny jejich specifické požadavky.
ISO/IEC 27033-6 se zaměřuje na definování specifických rizik, technik návrhu a záležitostí řízení pro zabez-pečení bezdrátových IP sítí. Je relevantní pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na podrobném plánování, návrhu a implementaci bezpečnosti pro bezdrátové sítě (například pro síťové architekty a projektanty, správce sítě a vedoucí pracovníky bezpečnosti sítě).

Označení ČSN ISO/IEC 27033-6 (369701)
Katalogové číslo 506723
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135067237
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 27033-1 (369701)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 1: Přehled a pojmy

ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě

ČSN ISO/IEC 27033-3 (369701)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení

ČSN ISO/IEC 27033-4 (369701)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 4: Zabezpečení komunikace mezi sítěmi s využitím bezpečnostních bran

ČSN ISO/IEC 27033-5 (369701)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 5: Zabezpečení komunikace napříč sítěmi použitím virtuálních privátních sítí (VPN)