ČSN EN ISO/IEC 27018 (369709)

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII

ČSN EN ISO/IEC 27018 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII) ve veřejných cloudech vystupujících jako zpracovatelé PII
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 415 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ISO/IEC 27018:2019 stanoví obecně akceptované kontrolní cíle, kontroly a směrnice pro im-plementování opatření na ochranu osobně identifikovatelných informací (PII), ve shodě s principy soukromí uvedenými v ISO/IEC 29100, v prostředí veřejného cloud computingu. ISO/IEC 27018:2019 konkrétně specifikuje směrnice vycházející z ISO/IEC 27002 a zohledňuje regulatorní požadavky na ochranu PII, které mohou být použitelné v kontextu prostředí rizik bezpečnosti informací poskytovatele veřejných cloudových služeb. ISO/IEC 27018:2019 mohou používat organizace všech typů a velikostí, včetně veřejných a soukromých společností, vládních úřadů a neziskových organizací, které poskytují jako zpracovatelé PII na základě smlouvy služby na zpracování informací využitím cloud computingu jiným organizacím. Směrnice uvedené v ISO/IEC 27018:2019 mohou být také důležité pro organizace vystupující jako dohližitelé PII; dohližitelé PII však mohou být předmětem další legislativy, předpisů a povinností na ochranu PII, nepoužité na zpracovatele PII.

Označení ČSN EN ISO/IEC 27018 (369709)
Katalogové číslo 508646
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2019
Datum účinnosti 1. 12. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135086467
Změny a opravy Z1 11.20t
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 27018 (369709) z března 2017
Dostupnost skladem (tisk na počkání)