ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) Aktuální vydání

Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní

ČSN ISO/IEC 10373-3 Identifikační karty - Zkušební metody - Část 3: Karty s integrovanými obvody s kontakty a příslušná zařízení rozhraní
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument definuje zkušební metody charakteristik karet s integrovanými obvody s kontakty a příslušných zařízení rozhraní podle definic uvedených v ISO/IEC 7816-3. Každá zkušební metoda obsahuje křížové odkazy na jednu nebo více základních norem, např. ISO/IEC 7810, které definují technologie ukládání informací použitých v aplikacích identifikačních karet.
POZNÁMKA: Kritéria přijatelnosti nejsou součástí tohoto dokumentu, lze je však nalézt v mezinárodních normách uvedených výše.
Tento dokument definuje zkušební metody, které jsou specifické pro technologii integrovaných obvodů s kontakty. ISO/IEC 10373-1 definuje zkušební metody, které jsou společné pro jednu nebo více technologií karet a další části souboru ISO/IEC 10373 definují jiné technologicky specifické zkušební metody.
Zkušební metody definované v tomto dokumentu jsou určeny, že budou prováděny samostatně a nezávisle. Pro dané karty se nepožaduje, aby procházely postupně všemi zkouškami. Zkušební metody definované v tomto dokumentu jsou založeny na ISO/IEC 7816-3.
Shoda karet a zařízení IFD stanovená pomocí zkušebních metod definovaných v tomto dokumentu nezaručuje, že nedojde k selhání v provozu. Spolehlivostní zkoušky jsou mimo předmět tohoto dokumentu.
Tento dokument nedefinuje libovolnou zkoušku, která prověřuje plnou funkčnost karet s integrovanými obvody. Zkušební metody prověřují pouze minimální funkčnost. Minimální funkčnost je definovaná následovně.
Libovolný integrovaný obvod přítomný na kartě pokračuje v odpovídání na reset tak, že je ve shodě se základní normou.
Libovolné kontakty příslušné libovolnému integrovanému obvodu, který je přítomen na kartě, pokračují ve vyka-zování elektrické rezistence, která je ve shodě se základní normou.

Označení ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737)
Katalogové číslo 507483
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2019
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135074839
Tato norma nahradila ČSN ISO/IEC 10373-3 (369737) z července 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 10373-1 (369737)
Identifikační karty - Zkušební metody - Část 1: Všeobecné charakteristiky