ČSN ISO/IEC 9798-6 (369743)

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 6: Mechanismy využívající manuální přenos dat

ČSN ISO/IEC 9798-6 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 6: Mechanismy využívající manuální přenos dat
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této části ISO/IEC 9798 jsou specifikovány mechanismy autentizace entit, nazývané manuální mechanismy autentizace. Autentizace entit je zde dosaženo manuálním přenášením krátkých datových řetězců z jednoho zařízení na druhé, nebo manuálním porovnáváním krátkých datových řetězců, které jsou výstupem ze dvou zařízení.
Tato část ISO/IEC 9798 specifikuje osm manuálních mechanismů autentizace entit. Označuje, jak mohou být tyto mechanismy použity k podpoře funkcí správy klíčů a poskytuje návod na bezpečné volby parametrů pro mechanismy. Porovnává úrovně bezpečnosti a efektivnosti těchto osmi mechanismů.
Pro účely této části ISO/IEC 9798 je význam termínu autentizace entit odlišný od významu použitého v jiných částech ISO/IEC 9798. Místo ověřování jedním zařízením, že druhé zařízení má prohlašovanou identitu (a naopak), obě zařízení, které jsou ve vlastnictví uživatele, ověřují, že odpovídajícím způsobem sdílejí datový řetězec s druhým zařízením v době provedení mechanismu. Tento datový řetězec by měl samozřejmě obsahovat identifikátory pro jedno nebo obě zařízení.

Označení ČSN ISO/IEC 9798-6 (369743)
Katalogové číslo 90310
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 4. 2012
Datum účinnosti 1. 5. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963903101
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 9798-1 (369743)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 1: Všeobecně

ČSN ISO/IEC 9798-4 (369743)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 4: Mechanismy používající kryptografickou kontrolní funkci

ČSN ISO/IEC 9798-5 (369743)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 5: Mechanismy používající techniku nulových znalostí