Třída 3676 - Radioreléová a družicová zařízení a systémy

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 50703 (367605) - listopad 2020

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN CLC/TS 50703-2 (367605) - leden 2022

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Specifické požadavky na zkoušení součástí LPS používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61079-1 (367620) - březen 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 1: Vysokofrekvenční měření vnějších jednotek

350 Kč

ČSN EN 61079-2 (367620) - květen 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 2: Elektrická měření ladicích jednotek (DBS)

440 Kč

ČSN EN 61079-3 (367620) - prosinec 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření přijímacích systémů s vnější a ladicí jednotkou

230 Kč

ČSN EN 61079-5 (367620) - prosinec 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření jednotek dekodérů pro systémy MAC/paket

570 Kč

ČSN EN 61319-1 (367621) - září 1998

Propojení zařízení pro družicový příjem - Část 1: Evropa

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.00t

570 Kč
foo