Třída 3676 - Radioreléová a družicová zařízení a systémy

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 50703 (367605) - listopad 2020

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 1: Požadavky na zkoušky spojů kovových plechů používaných v LPS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60510-2-5 (367610) - duben 1997

Metody měření rádiových zařízení pozemských družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl pět: Kmitočtové modulátory

230 Kč

ČSN EN 60510-2-6 (367610) - duben 1997

Metody měření rádiových zařízení pozemských družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl šest: Kmitočtové demodulátory

340 Kč

ČSN EN 60510-3-4 (367610) - červenec 1997

Metody měření rádiového zařízení pozemských družicových stanic - Část 3: Metody měření kombinace subsystémů - Oddíl čtvrtý: Měření přenosů s multiplexem s kmitočtovým dělením

340 Kč

ČSN IEC 510-1-2 (367610) - březen 1998

Metody měření rádiových zařízení pozemních družicových stanic - Část 1: Měření subsystémů a jejich kombinací - Oddíl 2: Měření ve vysokofrekvenčním pásmu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 510-2-3 (367610) - březen 1998

Metody měření rádiových zařízení pozemních družicových stanic - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl 3: Nízkošumové zesilovače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61079-1 (367620) - březen 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 1: Vysokofrekvenční měření vnějších jednotek

350 Kč

ČSN EN 61079-2 (367620) - květen 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 2: Elektrická měření ladicích jednotek (DBS)

440 Kč

ČSN EN 61079-3 (367620) - prosinec 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření přijímacích systémů s vnější a ladicí jednotkou

230 Kč

ČSN EN 61079-5 (367620) - prosinec 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 3: Elektrická měření jednotek dekodérů pro systémy MAC/paket

570 Kč

ČSN EN 61319-1 (367621) - září 1998

Propojení zařízení pro družicový příjem - Část 1: Evropa

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.00t

570 Kč

ČSN EN 60835-1-1 (367630) - duben 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlných rádiových systémech - Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN EN 60835-1-2 +A1 (367630) - červenec 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 1: Měření společná pozemním radioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 2: Základní vlastnosti

340 Kč

ČSN EN 60835-1-3 +A1 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 1: Měření společná pozemním rádioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 3: Přenosové charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 60835-1-4 +A1 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 1: Měření společná pozemním rádioreléovým systémům a pozemním družicovým stanicím - Oddíl 4: Přenosové vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 60835-2-1 (367630) - listopad 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 60835-2-10 (367630) - duben 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 10: Celkové vlastnosti systému

190 Kč

ČSN EN 60835-2-11 (367630) - prosinec 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 11: Obvod pro potlačení rušení křížovou polarizací

230 Kč

ČSN EN 60835-2-2 (367630) - červen 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 2: Anténa

230 Kč

ČSN EN 60835-2-3 (367630) - březen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů. Oddíl 3: Vysokofrekvenční rozdělovací obvody

190 Kč

ČSN EN 60835-2-4 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 4: Vysílač/přijímač včetně modulátoru/demodulátoru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.99t

355 Kč

ČSN EN 60835-2-5 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 5: Subsystém zpracování digitálního signálu

230 Kč

ČSN EN 60835-2-6 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 6: Zálohové přepínání

340 Kč

ČSN EN 60835-2-7 (367630) - červen 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů. Oddíl 7: Přepínací a slučovací zařízení pro výběrový příjem

340 Kč

ČSN EN 60835-2-8 (367630) - květen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 2: Měření pozemních radioreléových systémů - Oddíl 8: Adaptivní ekvalizer

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.98t

420 Kč

ČSN EN 60835-2-9 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 2: Měření pozemních rádioreléových systémů - Oddíl 9: Služební kanály

230 Kč

ČSN EN 60835-3-1 (367630) - listopad 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN 60835-3-10 (367630) - květen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných rádiových systémech - Část 3: Měření na pozemských stanicích družicových spojů - Oddíl 10: Koncová zařízení TDMA režim pozemských stanic

230 Kč

ČSN EN 60835-3-11 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 11: Zařízení obslužného kanálu pro přenos SCPC-PSK

125 Kč

ČSN EN 60835-3-12 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 12: Celkové vlastnosti systému

125 Kč

ČSN EN 60835-3-13 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 13: Systémy VSAT

230 Kč

ČSN EN 60835-3-14 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 14: Pozemní stanice družicového zpravodajství

230 Kč

ČSN EN 60835-3-2 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 2: Anténa

440 Kč

ČSN EN 60835-3-4 (367630) - srpen 1997

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 4: Nízkošumové zesilovače

125 Kč

ČSN EN 60835-3-5 (367630) - červen 1996

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemských stanic družicové služby. Oddíl 5: Konvertory nahoru a dolů

230 Kč

ČSN EN 60835-3-6 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 6: Výkonové zesilovače

230 Kč

ČSN EN 60835-3-7 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 7: Činitel jakosti přijímacího systému

340 Kč

ČSN EN 60835-3-9 (367630) - březen 1998

Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech - Část 3: Měření pozemních družicových stanic - Oddíl 9: Koncové zařízení SCPC - PSK

340 Kč

ČSN IEC 487-1 (367651) - únor 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 1: Měření společná pro subsystémy a simulované radioreléové systémy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-2-1 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl první: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-2-2 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl druhý: Přepínání záložního kanálu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-2-4 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl čtvrtý: Kmitočtové modulátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-2-5 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl pátý: Kmitočtové demodulátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-2-6 (367651) - listopad 1999

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl šestý: Výběrový příjem s dvoukanálovým zařízením nebo zařízením s aktivní zálohou

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3-2 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy - Oddíl druhý: Měření v základním pásmu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3-3 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy - Oddíl třetí: Měření pro černobílé a barevné televizní vysílání

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3-4 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy - Oddíl čtvrtý: Měření přenosu s kmitočtovým multiplexem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 487-3-6 (367651) - březen 1998

Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 3: Simulované systémy - Oddíl šestý: Měření přenosu zvukových signálů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč