Třída 3623 - Sběrače proudu kolejových vozidel

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 50206-1 (362312) - prosinec 2000

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.11t, Oprava 1 4.12t

392 Kč

ČSN EN 50206-1 ed. 2 (362312) - duben 2011

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

340 Kč

ČSN EN 50206-2 ed. 2 (362312) - duben 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 2: Pantografové sběrače proudu vozidel metra a tramvají

340 Kč

ČSN EN 50317 ed. 2 (362313) - prosinec 2012 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Požadavky na měření dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením a ověřování těchto měření

230 Kč

ČSN EN 50318 (362314) - květen 2003

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a nadzemním trolejovým vedením

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 50318 ed. 2 (362314) - listopad 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením

590 Kč

ČSN EN 50367 ed. 2 (362315) - březen 2013

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.14t, A1 6.17t, Z1 5.21t

Norma bude zrušena k 27. červenci 2023 (přejít na náhradu).

617 Kč

ČSN EN 50367 ed. 3 (362315) - květen 2021

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení a drážní vozidla - Kritéria pro dosažení technické kompatibility mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením

590 Kč

ČSN EN 50405 ed. 2 (362316) - listopad 2016 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

ČSN 36 2324 (362324) - prosinec 1971

Elektrická výstroj trakčních vozidel. Nápravové sběrače proudu

125 Kč