Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 3679 - Elektromagnetická pole v prostředí člověka

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
64033

ČSN EN 50360 (367901) - únor 2002

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.07t, A1 12.12t, Z1 6.18t


Norma bude zrušena k 24. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

242 Kč vč. DPH
505253

ČSN EN 50360 ed. 2 (367901) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha

190 Kč vč. DPH
501865

ČSN EN 62209-1 ed. 2 (367902) - březen 2017 aktuální vydání

Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč vč. DPH
87318

ČSN EN 62209-2 (367902) - únor 2011

Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
84951

ČSN EN 62369-1 (367903) - březen 2010

Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč vč. DPH
86941

ČSN EN 50364 ed. 2 (367904) - říjen 2010

Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t


Norma bude zrušena k 9. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
505663

ČSN EN 50364 ed. 3 (367904) - září 2018

Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

190 Kč vč. DPH
88956

ČSN EN 62479 (367905) - září 2011

Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

340 Kč vč. DPH
88270

ČSN EN 50383 ed. 2 (367906) - červen 2011

Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.14t, Z1 3.18t


Norma bude zrušena k 27. září 2020 (zobrazit náhrady).

682 Kč vč. DPH
67532

ČSN EN 50384 (367907) - leden 2004

Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Pracovníci

190 Kč vč. DPH
67534

ČSN EN 50385 (367908) - leden 2004

Výrobková norma pro prokazování shody základnových stanic a pevných koncových stanic pro bezdrátové telekomunikační systémy se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení člověka vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 40 GHz) - Obyvatelstvo

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma bude zrušena k 24. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč vč. DPH
505252

ČSN EN 50385 ed. 2 (367908) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh

190 Kč vč. DPH
82526

ČSN EN 62311 (367909) - leden 2009

Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

590 Kč vč. DPH
73522

ČSN EN 62226-1 (367910) - červenec 2005

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 1: Všeobecná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
73431

ČSN EN 62226-2-1 (367910) - červenec 2005

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč vč. DPH
80843

ČSN EN 62226-3-1 (367910) - duben 2008

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč vč. DPH
77557

ČSN EN 50400 (367911) - leden 2007

Základní norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.13t, Oprava 1 5.15t, Z1 3.18t


Norma bude zrušena k 27. září 2020 (zobrazit náhrady).

727 Kč vč. DPH
77610

ČSN EN 50401 (367912) - leden 2007

Výrobková norma pro prokazování shody pevných zařízení pro rádiový přenos (110 MHz až 40 GHz), určených pro užití v bezdrátových telekomunikačních sítích, se základními omezeními nebo referenčními úrovněmi při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím, když jsou zařízení uváděna do provozu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.12t, Z1 6.18t


Norma bude zrušena k 24. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

287 Kč vč. DPH
505251

ČSN EN 50401 ed. 2 (367912) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu

190 Kč vč. DPH
77463

ČSN EN 50420 (367913) - prosinec 2006

Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz)

340 Kč vč. DPH
77609

ČSN EN 50421 (367914) - leden 2007

Výrobková norma pro prokazování shody osamocených rozhlasových vysílačů s referenčními úrovněmi nebo základními omezeními při vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (30 MHz až 40 GHz)

190 Kč vč. DPH
81937

ČSN EN 50475 (367915) - únor 2009

Základní normy pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím při provozu rádiových vysílačů v pásmech středních a krátkých vln (3 MHz až 30 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81936

ČSN EN 50476 (367916) - únor 2009

Norma výrobku k prokazování shody rozhlasových vysílacích stanic s referenčními úrovněmi a základními omezeními týkající se vystavení veřejnosti vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (3 MHz až 30 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
83777

ČSN EN 50413 (367917) - srpen 2009

Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t


565 Kč vč. DPH
84057

ČSN EN 50492 (367918) - září 2009

Základní norma pro měření intenzity elektromagnetického pole in situ ve vztahu k vystavení člověka v blízkosti základnových stanic

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.14t, Z1 3.18t


Norma bude zrušena k 27. září 2020 (zobrazit náhrady).

772 Kč vč. DPH
84056

ČSN EN 50496 (367919) - září 2009

Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t


Norma bude zrušena k 25. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
506192

ČSN EN 50496 ed. 2 (367919) - listopad 2018 aktuální vydání

Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
84240

ČSN EN 50499 (367920) - říjen 2009

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím

440 Kč vč. DPH
87518

ČSN EN 50519 (367921) - únor 2011

Hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím z průmyslových zařízení pro indukční ohřev

230 Kč vč. DPH
502549

ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně

350 Kč vč. DPH
502551

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory

570 Kč vč. DPH
506765

ČSN EN 50527-2-2 (367922) - únor 2019

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory

550 Kč vč. DPH
86391

ČSN EN 62110 (367923) - červenec 2010

Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
89335

ČSN EN 50554 (367924) - říjen 2011

Základní norma pro posouzení vysílacího stanoviště v místě instalace ve vztahu k vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
94567

ČSN EN 50566 (367925) - leden 2014

Norma výrobku pro prokazování shody vysokofrekvenčních polí z ručních a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení používaných obyvatelstvem (30 MHz až 6 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t


Norma bude zrušena k 24. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

157 Kč vč. DPH
505254

ČSN EN 50566 ed. 2 (367925) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla

190 Kč vč. DPH
95903

ČSN EN 61786-1 (367926) - září 2014

Měření stejnosměrných magnetických polí a střídavých magnetických a elektrických polí od 1 Hz do 100 kHz s ohledem na vystavení osob - Část 1: Požadavky na měřicí přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
504197

ČSN EN 50647 (367927) - únor 2018

Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

550 Kč vč. DPH
503899

ČSN EN 62232 (367927) - březen 2018

Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 690 Kč vč. DPH
505287

ČSN EN 50663 (367928) - červenec 2018

Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

190 Kč vč. DPH
505466

ČSN EN 50664 (367929) - srpen 2018

Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ

190 Kč vč. DPH
505465

ČSN EN 50665 (367930) - srpen 2018

Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

190 Kč vč. DPH