Třída 3679 - Elektromagnetická pole v prostředí člověka

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN 50360 ed. 2 (367901) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustními hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 300 MHz do 6 GHz: zařízení používaná v blízkosti ucha

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.24t

315 Kč

ČSN EN 62209-1 ed. 2 (367902) - březen 2017

Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1: Zařízení používaná v blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 6 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

1 722 Kč

ČSN EN 62209-2 (367902) - únor 2011

Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) pro mobilní bezdrátová telekomunikační zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla (kmitočtový rozsah od 30 MHz do 6 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.20t, Z1 5.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 19. listopadu 2024 (přejít na náhradu).

1 167 Kč

ČSN EN IEC 62209-3 (367902) - květen 2020

Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 3: Systémy založené na vektorovém měření (kmitočtový rozsah 600 MHz až 6 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 62209-1528 (367902) - květen 2022

Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1528: Modely člověka, vybavení a postupy (kmitočtový rozsah 4 MHz až 10 GHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 990 Kč

ČSN EN 62369-1 (367903) - březen 2010

Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50364 ed. 3 (367904) - září 2018

Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích

190 Kč

ČSN EN 62479 (367905) - září 2011

Posuzování shody nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení se základními omezeními pro vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

340 Kč

ČSN EN 50385 ed. 2 (367908) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění na trh

190 Kč

ČSN EN IEC 62311 ed. 2 (367909) - červen 2020

Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62226-1 (367910) - červenec 2005

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 1: Všeobecná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62226-2-1 (367910) - červenec 2005

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 2-1: Vystavení magnetickým polím - 2D modely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

990 Kč

ČSN EN 62226-3-1 (367910) - duben 2008

Vystavení elektrickým nebo magnetickým polím na nízkých a středních kmitočtech - Metody pro výpočet hustoty proudu a vnitřního elektrického pole indukovaných v lidském těle - Část 3-1: Vystavení elektrickým polím - Analytické a 2D numerické modely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 50401 ed. 2 (367912) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu

190 Kč

ČSN EN 50420 (367913) - prosinec 2006

Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz)

340 Kč

ČSN EN 50475 (367915) - únor 2009

Základní normy pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím při provozu rádiových vysílačů v pásmech středních a krátkých vln (3 MHz až 30 MHz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50413 ed. 2 (367917) - červenec 2020 aktuální vydání

Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50496 ed. 2 (367919) - listopad 2018 aktuální vydání

Určení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím a hodnocení rizika na vysílacím stanovišti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50499 ed. 2 (367920) - březen 2020 aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně

350 Kč

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (367922) - červen 2017 aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory

570 Kč

ČSN EN 50527-2-2 (367922) - únor 2019

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory

550 Kč

ČSN EN 50527-2-3 (367922) - únor 2022

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-3: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními neurostimulátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62110 (367923) - červenec 2010

Úrovně elektrického a magnetického pole generované střídavými elektrickými soustavami - Postupy měření s ohledem na vystavení obyvatelstva

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 50554 ed. 2 (367924) - leden 2022 aktuální vydání

Základní norma pro posouzení vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím in situ v blízkosti vysílacího stanoviště

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50566 ed. 2 (367925) - červen 2018 aktuální vydání

Norma výrobku k prokazování shody bezdrátových komunikačních zařízení se základními omezeními a nejvyššími přípustnými hodnotami při vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 30 MHz do 6 GHz: ruční a na tělo připevněná zařízení používaná v těsné blízkosti lidského těla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.24t

380 Kč

ČSN EN 61786-1 (367926) - září 2014

Měření stejnosměrných magnetických polí a střídavých magnetických a elektrických polí od 1 Hz do 100 kHz s ohledem na vystavení osob - Část 1: Požadavky na měřicí přístroje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 62764-1 (367926) - březen 2023

Postupy měření úrovní magnetických polí vytvářených elektronickými a elektrickými zařízeními v automobilovém prostředí s ohledem na vystavení člověka - Část 1: Nízkofrekvenční magnetická pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50647 (367927) - únor 2018

Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

550 Kč

ČSN EN 62232 (367927) - březen 2018

Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 18. listopadu 2025 (přejít na náhradu).

1 722 Kč

ČSN EN IEC 62232 ed. 2 (367927) - duben 2023

Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 250 Kč

ČSN EN 50663 (367928) - červenec 2018

Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz)

190 Kč

ČSN EN 50664 (367929) - srpen 2018

Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ

190 Kč

ČSN EN 50665 (367930) - srpen 2018

Kmenová norma pro posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

190 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 63195-1 (367931) - červen 2023

Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) - Část 1: Postup měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 63195-2 (367931) - červen 2023

Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla - (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) - Část 2: Postup výpočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč
foo