ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922) Aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně

ČSN EN 50527-1 ed. 2 Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí postup pro hodnocení rizika vystavení zaměstnanců s jedním nebo více aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím na pracovišti. Popisuje, jak se má provádět obecné hodnocení rizika a jak určovat, zda je nezbytné provádět podrobné hodnocení rizika.
Na základě specifických norem pro pracoviště je možné určit, zda proto, aby se vyhovělo ustanovením směrnice 2013/35/ES, je nutné učinit preventivní opatření/zákroky. Příslušná pracovní situace je uvažována tak, že probíhá za obvyklých pracovních podmínek, včetně běžného provozu, údržby, čištění a dalších situací, které jsou součástí běžné práce.
Pokryté kmitočty jsou od 0 Hz do 300 GHz.
Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2013/35/ES bude transponována do národních právních předpisů ve všech členských zemích Evropských společenství. Doporučuje se, aby uživatelé této normy vzali v úvahu vnitrostátní právní předpisy vztahující se k tomuto provedení z důvodu, aby byly identifikovány vnitrostátní předpisy a požadavky. Tyto vnitrostátní předpisy a požadavky mohou obsahovat přídavné požadavky, které nejsou pokryty touto normou a mají přednost.
Hodnocení rizika popsané v této normě je vyžadováno jen tehdy, jestliže je přítomen zaměstnanec s AIMD.
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky jsou regulovány směrnicí 90/385/EHS a jejími změnami.
V situacích, kdy hodnocení rizika podle této normy nevede k závěru, jsou v příslušných normách pro tyto specifické aktivní implantabilní zdravotnické prostředky uvedena doplňující ustanovení pro hodnocení vystavení zaměstnanců pro různé druhy aktivních implantabilních zdravotnických prostředků (viz obrázek 1).

Označení ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922)
Katalogové číslo 502549
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135025497
Tato norma nahradila ČSN EN 50527-1 (367922) z února 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (367922)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory

ČSN EN 50527-2-2 (367922)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory