ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (367922) Aktuální vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory

ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-1: Specifické hodnocení zaměstnanců s kardiostimulátory
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí postup při specifickém hodnocení, které je požadováno v EN 50527-1:2016, příloha A pro zaměstnance s implantovanými kardiostimulátory. Nabízí rozdílné přístupy při provádění hodnocení rizika. Bude využit nejvhodnější přístup. Pokud má zaměstnanec další, dodatečně implantované aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (AIMD), je třeba tyto AIMD hodnotit samostatně.
Účelem specifického hodnocení je určení rizika u zaměstnanců s implantovanými kardiostimulátory, které vyplývá z vystavení elektromagnetickým polím na pracovišti. Hodnocení zahrnuje pravděpodobnost klinicky významných účinků a bere v úvahu jak přechodné, tak dlouhodobé vystavení uvnitř specifických oblastí na pracovišti.
POZNÁMKA 1: Tato norma se netýká rizik vyplývajících z kontaktních proudů.
Metody popsané v rozdílných přístupech je přípustné použít také při hodnocení oblastí, které jsou veřejně přístupné.
Kmitočtový rozsah, který se má sledovat, je od 0 Hz do 3 GHz. Pokud nejsou překročeny meze vystavení, nedochází při kmitočtech vyšších než 3 GHz k žádnému zhoršení činnosti kardiostimulátoru.
POZNÁMKA 2: Zdůvodnění pro omezení rozsahu sledování do 3 GHz lze nalézt v ISO 14117:2012, kapitola 5.

Označení ČSN EN 50527-2-1 ed. 2 (367922)
Katalogové číslo 502551
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 6. 2017
Datum účinnosti 1. 7. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8596135025510
Tato norma nahradila ČSN EN 50527-2-1 (367922) z dubna 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50527-1 ed. 2 (367922)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 1: Obecně

ČSN EN 50527-2-2 (367922)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců s aktivními implantabilními zdravotnickými prostředky elektromagnetickým polím - Část 2-2: Specifické hodnocení zaměstnanců s implantabilními kardioverzními defibrilátory