ČSN EN 50664 (367929)

Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ

ČSN EN 50664 Kmenová norma pro prokázání shody zařízení používaných zaměstnanci s mezemi vystavení elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) při jejich uvádění do provozu nebo in situ
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Předmětem této evropské normy je poskytnutí způsobu hodnocení zařízení používaných zaměstnanci vůči mezím vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím a indukovaným a kontaktním proudům při jejich uvádění do provozu v příslušném provozním prostředí a také in situ nebo při hodnocení takových zařízení po zakoupení.
Pokrytý kmitočtový rozsah je od 0 Hz do 300 GHz.
Tato norma platí pro zařízení, pro která neexistuje žádná příslušná harmonizovaná norma výrobku při jejich uvá-dění do provozu nebo in situ, týkající se vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím. Pokud taková norma existuje, pak by se měla používat. V době vypracování existuje jedna norma, kterou lze použít pro zaří-zení základnových stanic a tu se doporučuje používat při posuzování takových zařízení při jejich uvádění do provozu nebo in situ s ohledem na vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím:
EN 50401:2017 Norma výrobku k prokazování shody zařízení základnových stanic s mezemi vystavení vysoko-frekvenčním elektromagnetickým polím (110 MHz až 100 GHz) při jejich uvádění do provozu.
Při použití této normy se doporučuje nahlédnout do aktuálního seznamu norem harmonizovaných v rámci každé směrnice.

Označení ČSN EN 50664 (367929)
Katalogové číslo 505466
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135054664
Dostupnost skladem (tisk na počkání)