ČSN EN 50413 ed. 2 (367917) Nové vydání

Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

ČSN EN 50413 ed. 2 Základní norma o postupech měření a výpočtu vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí obecné metody měření a výpočtu veličin vztahujících se k vystavení člověka elektromagnetickým polím v kmitočtovém rozsahu od 0 Hz do 300 GHz. Je specificky určena k použití při posuzování emisí z výrobků a porovnání takových emisí s mezními hodnotami vystavení pro obyvatelstvo uvedenými v doporučení Rady 1999/519/ES a případně s mezními hodnotami vystavení pro zaměstnance uvedenými ve směrnici 2013/35/EU. Je rovněž určena k použití při posuzování vystavení člověka elektromagnetickým polím na pracovišti pro určení shody s požadavky uvedenými ve směrnici 2013/35/EU.
Tato norma se zabývá veličinami, které mohou být měřeny nebo vypočítány vně těla, tj. zejména intenzitou elektrického a magnetického pole nebo výkonovou hustotou, a zahrnuje měření a výpočet veličin uvnitř těla, které tvoří základ předpisů pro ochranu. Norma poskytuje zejména tyto informace: definice a terminologie, charakteristiky elektromagnetických polí, měření veličin vystavení, požadavky na měřicí přístroje, metody kalibrace, měřicí metody a postupy pro vyhodnocení vystavení a metody výpočtu pro posouzení vystavení.
Existuje-li ke specifickému výrobku nebo technologii použitelná norma o elektromagnetických polích, očekává se, že bude spíše použita než tento dokument. Seznam důležitých norem je uveden v EN IEC 62311:2020, tabulka 1.

Označení ČSN EN 50413 ed. 2 (367917)
Katalogové číslo 510440
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 2020
Datum účinnosti 1. 8. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135104406
Tato norma nahradila ČSN EN 50413 (367917) z srpna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)