ČSN EN IEC 62311 ed. 2 (367909)

Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

ČSN EN IEC 62311 ed. 2 Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument se vztahuje na elektronická a elektrická zařízení, pro která neplatí žádná určená norma výrobku nebo norma skupiny výrobků týkající se vystavení člověka elektromagnetickým polím. Pokrývá zařízení s úmyslnými nebo neúmyslnými zářiči, jakož i jejich kombinace. Tento dokument poskytuje metody posuzování a kritéria k hodnocení zařízení vůči mezím vystavení osob vztahujícím se k elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím. Pokrytý kmitočtový rozsah je od 0 Hz do 300 GHz. Tento dokument nestanovuje meze vyjádřené pomocí základních omezení a/nebo referenčních úrovní. Takové meze jsou předmětem použitého schématu posuzování, například pomocí regionálních mezí. S ohledem na vystavení obyvatelstva nebo vystavení v pracovním prostředí je možné použít metody posuzování a kritéria hodnocení zařízení vůči základním omezením nebo referenčním úrovním.

Označení ČSN EN IEC 62311 ed. 2 (367909)
Katalogové číslo 510160
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135101603
Tato norma nahradila ČSN EN 62311 (367909) z ledna 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)