ČSN EN 50647 (367927)

Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

ČSN EN 50647 Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma uvádí obecný postup pro posouzení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím (EMF) na pracovištích spojených s výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie a k prokázání shody s nejvyššími přípustnými hodnotami a referenčními hodnotami, které jsou stanoveny ve směrnici Rady a Evropského parlamentu "EMF" 2013/35/ES.
Směrnice Rady a Evropského parlamentu 2013/35/ES bude transponována do národních právních předpisů ve všech členských zemích Evropských společenství. Je důležité, aby uživatelé této normy vzali v úvahu vnitrostátní právní předpisy vztahující se k tomuto provedení z důvodu, aby byly identifikovány vnitrostátní předpisy a požadavky. Tyto vnitrostátní předpisy a požadavky mohou obsahovat přídavné požadavky, které nejsou pokryty touto normou.
Má úlohu specifické normy pro pracoviště. Zohledňuje nezávazné praktické pokyny pro zavedení směrnice o elektromagnetických polích a stanovuje postupy posuzování a kritéria shody vztahující se na energetický průmysl.
Kmitočtový rozsah této normy pokrývá pásmo od DC do 20 kHz, které je dostatečné pro započítání síťového kmitočtu používaného v napájecích soustavách elektrické energie po celé Evropě (50 Hz) a různých harmonických a vzájemných harmonických vyskytujících se v napájecí soustavě. V tomto pásmu extrémně nízkých kmitočtů jsou elektrická a magnetická pole nezávislá a při posouzení vystavení musí být proto obě vyhodnocena.
Energetické společnost využívají také vysokofrekvenční přenosy k provozu a při údržbě svých sítí a elektráren. K dalším vystavením elektromagnetickým polím může podobně docházet při provádění údržby například v důsledku použití ručních elektrických nářadí. Všechny takové zdroje elektromagnetických polí jsou mimo rozsah platnosti této normy.
S ohledem na elektromagnetická pole v pásmu nízkých kmitočtů je vědecký základ směrnice o elektromagnetických polích dán zdravotními pokyny ICNIRP vydanými v roce 2010. V případě potřeby zdůvodnění nebo objasnění některých technických ustanovení uvedených v daném dokumentu se odkazuje na tento vědecký základ.

Označení ČSN EN 50647 (367927)
Katalogové číslo 504197
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2018
Datum účinnosti 1. 3. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135041978
Dostupnost skladem (tisk na počkání)