Třída 3688 - Elektroakustická měření

Zobrazit obsah třídy 36 - Elektrotechnika

ČSN EN IEC 60263 (368810) - únor 2021

Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60645-1 ed. 3 (368811) - únor 2018

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 1: Přístroje pro audiometrii čistými tóny a řečí

440 Kč

ČSN EN 60645-2 (368811) - srpen 1998

Audiometry - Část 2: Přístroje pro řečovou audiometrii

230 Kč

ČSN EN 60645-5 (368811) - září 2005

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha

350 Kč

ČSN EN 60645-6 (368811) - červenec 2010

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.22t

Norma bude zrušena k 14. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60645-7 (368811) - červenec 2010

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 7: Přístroje pro měření odpovědí mozkového kmene na sluchové podněty

190 Kč

ČSN EN IEC 60645-3 ed. 3 (368811) - květen 2021

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 3: Zkušební signály s krátkou dobou trvání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60645-6 ed. 2 (368811) - říjen 2022

Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 6: Přístroje pro měření otoakustických emisí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61672-1 ed. 2 (368813) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 1: Technické požadavky

440 Kč

ČSN EN 61672-2 ed. 2 (368813) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 2: Typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

565 Kč

ČSN EN 61672-3 ed. 2 (368813) - srpen 2014 aktuální vydání

Elektroakustika - Zvukoměry - Část 3: Periodické zkoušky

230 Kč

ČSN EN 61183 (368814) - listopad 1996

Elektroakustika. Kalibrace zvukoměrů ve zvukovém poli s náhodným dopadem zvuku a difúzním zvukovém poli

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 60318-1 ed. 2 (368820) - červen 2010 aktuální vydání

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 1: Simulátor ucha pro měření náušních sluchátek a sluchátek s uzavřeným objemem

340 Kč

ČSN EN 60318-3 ed. 2 (368820) - říjen 2015 aktuální vydání

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 3: Akustická spojka pro kalibraci náušních sluchátek používaných v audiometrii

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60318-4 (368820) - prosinec 2010

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 4: Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek

230 Kč

ČSN EN 60318-5 (368820) - červen 2007

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm³ pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek

230 Kč

ČSN EN 60318-6 (368820) - březen 2009

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 6: Mechanická spojka pro měření kostních vibrátorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60318-7 (368820) - únor 2023

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 7: Modelová hlava a trup pro měření zdrojů zvuku v blízkosti ucha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60318-8 (368820) - listopad 2022

Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 8: Akustická spojka pro měření sluchadel a sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek v rozsahu vysokých kmitočtů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60942 ed. 2 (368822) - září 2018

Elektroakustika - Akustické kalibrátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 61252 (368832) - listopad 1995

Elektroakustika. Technické požadavky na osobní zvukové expozimetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, Z2 12.01t, Z3 1.18t

617 Kč

ČSN EN IEC 61265 ed. 2 (368833) - únor 2019

Elektroakustika - Přístroje pro měření hluku letadel - Provozní požadavky na systémy pro měření hladin akustického tlaku při certifikaci letadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 1012 (368851) - leden 1995

Filtry pro měření slyšitelného zvuku za přítomnosti ultrazvuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.99t

157 Kč

ČSN EN 61260-1 (368852) - prosinec 2014

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.17t

472 Kč

ČSN EN 61260-2 (368852) - leden 2017

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.18t

465 Kč

ČSN EN 61260-3 (368852) - leden 2017

Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 3: Periodické zkoušky

340 Kč

ČSN EN 60118-0 (368860) - duben 2016 aktuální vydání

Elektroakustika - Sluchadla - Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60118-12 (368860) - srpen 1998

Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

230 Kč

ČSN EN 60118-14 (368860) - červen 1999

Sluchadla - Část 14: Specifikace digitálního rozhraní

190 Kč

ČSN EN 60118-15 (368860) - listopad 2012

Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60118-4 ed. 3 (368860) - říjen 2015

Elektroakustika - Sluchadla - Část 4: Systémy indukčních smyček pro účely sluchadel - Požadavky na provozní vlastnosti systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

800 Kč

ČSN EN 60118-7 (368860) - září 2006 aktuální vydání

Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

340 Kč

ČSN EN 60118-8 (368860) - září 2006

Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

350 Kč

ČSN EN IEC 60118-13 ed. 4 (368860) - červenec 2020

Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Požadavky a metody měření elektromagnetické odolnosti vůči mobilním digitálním bezdrátovým zařízením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60118-16 (368860) - říjen 2022

Elektroakustika - Sluchadla - Část 16: Definice a ověřování vlastností sluchadel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60118-9 (368860) - duben 2020

Elektroakustika - Sluchadla - Část 9: Metody měření provozních vlastností sluchadel s kostním vedením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN IEC 118-5 (368860) - únor 1998

Sluchadla - Část 5: Nástavce pro vsuvná sluchátka

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61094-1 (368880) - prosinec 2001 aktuální vydání

Měřicí mikrofony - Část 1: Technické požadavky na laboratorní etalonové mikrofony

230 Kč

ČSN EN 61094-2 ed. 2 (368880) - říjen 2009 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 2: Primární metoda pro tlakovou kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů metodou reciprocity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

780 Kč

ČSN EN 61094-3 ed. 2 (368880) - březen 2017 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.17t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 61094-4 (368880) - červen 1997

Měřicí mikrofony - Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony

230 Kč

ČSN EN 61094-5 ed. 2 (368880) - březen 2017 aktuální vydání

Elektroakustika - Měřicí mikrofony - Část 5: Porovnávací metody pro tlakovou kalibraci pracovních etalonových mikrofonů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61094-6 (368880) - září 2005

Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky

340 Kč

ČSN EN 61094-8 (368880) - červenec 2013

Měřicí mikrofony - Část 8: Porovnávací metody určování citlivosti pracovních etalonových mikrofonů ve volném poli

340 Kč

ČSN EN 61043 (368881) - červenec 1996

Elektroakustika. Přístroje na měření akustické intenzity. Měření dvojicí tlakových mikrofonů

550 Kč

ČSN EN 62585 (368882) - květen 2013

Elektroakustika - Metody určování korekcí k získání kmitočtové charakteristiky zvukoměru ve volném poli

350 Kč

ČSN EN 62489-1 (368883) - listopad 2010

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.15t, A2 9.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

880 Kč

ČSN EN 62489-2 ed. 2 (368883) - červenec 2015 aktuální vydání

Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 2: Metody výpočtu a měření emisí nízkofrekvenčních magnetických polí ze smyčky pro posouzení shody se směrnicemi stanovujícími meze vystavení člověka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61669 ed. 2 (368884) - srpen 2016 aktuální vydání

Elektroakustika - Měření akustických provozních vlastností sluchadel na lidském uchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč
foo